Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de auditare pentru Proiectul -Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
179.500 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 113023/29.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 104734
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ECOAQUA SA CALARASI
Adresa postala:  str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910001, Romania, Punct(e) de contact:  Toma Mircea ? Compartiment UIP, Tel. +40 242 312 705 , +40 242 313 765, +40 242 313 531, Email:  [email protected], Fax:  +40 242 311 923, Adresa internet (URL):  www.ecoaquacalarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de auditare pentru Proiectul -Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, audit financiar, consultanta in domeniul fiscal
Locul principal de prestare: Municipiul Calarasi, judetul Calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de auditarepentru un proiectcofinantat de Uniunea Europeanadin Fondul de Coeziune , in cadrul Programului Operational Sectorial ?Mediu?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
179, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CS4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1926 Denumirea: Servicii de auditare pentru proiectul ?Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si
V.1) Data atribuirii contractului 3/10/2011
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA S.R.L.
Adresa postala:  Sos.Mihai Bravu, Nr.90-96, Bl.D17, Sc.C, Et.9, Ap.114, Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021331, Romania, Tel. 021.315.54.64, Email:  [email protected];[email protected]socecc.ro, Fax:  021.315.54.65, Adresa internet (URL):  www.socecc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 473000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 179500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 33
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu- Axa1: "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata". Proiectul se numeste "Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in jud Calarasi"
VI.2) Alte informatii
1. Pentru aceeasi autoritate contractanta , ofertantiicastigatori ai contractelor de Asistenta tehnica pentru managementul proiectuluisi pentru supervizarea lucrarilorproiectului?Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi?, sunt exclusi de la participareasub orice forma la procedura de adjudecare a prezentului contract. Conditiase aplica si subcontractorilor.2. Valoarea estimatareprezinta valoarea fondurilor disponibile la data semnarii contractului. Ofertele caredepasesc valoarea estimata vor fi respinse ca fiind inacceptabile.3. Pretul Contractului nu este supus actualizarii.4. Pretul Contractului nu include ?diverse si neprevazute?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Calarasi , Sectia Comerciala
Adresa postala:  str. Bucuresti , nr. 106, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910068, Romania, Tel. +40 242 311 947, +40 242 315 736, Email:  [email protected], Fax:  +40 242 316 157 , +40 242315 736, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ECOAQUA SA Calarasi-compartiment juridic
Adresa postala:  Str. Progresul, Bloc BBB, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910001, Romania, Tel. +40 242 312 705 , +40 242 313 765, Email:  [email protected], Fax:  + 40 242 311 923, Adresa internet (URL):  www.ecoaquacalarasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2011 16:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer