Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de auditare pentru proiectul « Starea socio-economica si evolutia zonei de frontiera Romania-Bulgaria intre anii 2009-2015 »


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
98.500 EUR

Castigatorul Licitatiei: KPMG Audit S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 103307/09.11.2010
Informatii anunt de participare asociat 94809
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Fundatia pentru Democratie Cultura si Libertate, filiala Calarasi
Adresa postala:  Str. Progresului, bl. BBB, et. 3, Calarasi, jud. Calarasi , Localitatea: Calarasi, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910001, Romania, Punct(e) de contact:  Viorel Ghita, Tel. 0744495848, Email:  [email protected], Fax:  0242/318940, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
Altele: Promovarea culturii si a valorilor culturale romanesti si universale, identificarea, initierea, proiectarea, sustinerea si derularea unor proiecte si programe cu impact social si cultural care sa contribuie la afirmarea valorilor culturale si democratice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de auditare pentru proiectul « Starea socio-economica si evolutia zonei de frontiera Romania-Bulgaria intre anii 2009-2015 »
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, audit financiar, consultanta in domeniul fiscal
Locul principal de prestare: Str. Progresului, bl. BBB, et. 3, Calarasi, jud. Calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii de audit financiar (potrivit caietului de sarcini)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
98, 500EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S130-199272din08.07.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 583 Denumirea: Contract prestare de servicii de auditare a proiectului
V.1) Data atribuirii contractului 9/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KPMG Audit S.R.L.
Adresa postala:  Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 69 - 71, et. P, Camera nr. 2, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013685, Romania, Tel. 0741 800 735, Email:  [email protected], Fax:  0741 800 700, Adresa internet (URL):  www.kpmg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 120900.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 98500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 417, 089 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Prin Programul pentru Cooperare Transfrontaliera Romania Bulgaria 2007-2013
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5 , sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021. 319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  021. 332.82.46
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Vilau&Mitel SCA
Adresa postala:  Calea Grivitei nr. 143, mezanin, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010707, Romania, Tel. 021/ 314 31 55 / 57, Email:  [email protected], Fax:  021 / 314 31 60
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2010 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer