Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de calibrare-19 loturi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.570 RON

Castigatorul Licitatiei: ARC BRASOV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144997/08.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140684
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Iustin Taran, Tel. +40 269201020, Email: [email protected], Fax: +40 269846901, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de calibrare-19 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare:
- pentru lotil nr.1 la sediul SPEE Iernut
- pentru loturile de la nr.2 pana la nr.19 la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- LOT nr.1 ?servicii de calibrare si verificare cantare medicale ? balanta romana pentru persoane- LOT nr.2-servicii de etalonare mijloace de masura etalon - higrometru- LOT nr.3 - servicii de etalonare mijloace de masura etalon - defectoscopcu ultrasunete- LOT nr.4- servicii de etalonare mijloace de masura etalon - megaohmetre- LOT nr.5- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? termometru etalon, cuptor portabil si termocuplu etalon-LOT nr.6- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? tahometru electronic-LOT nr.7- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? analizor portabil de gaze-LOT nr.8- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ?PH-metre si conductometre de laborator-LOT nr.9- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? manometre indicatoare de oxigen-LOT nr.10- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? audiometric clinic-LOT nr.11- servicii de etalonare mijloace de masura etalon - electrocardiograf-LOT nr.12- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? calibrator multifunctional-LOT nr.13- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? rezistor megohmic-LOT nr.14- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? debitmetru cu ultrasunete-LOT nr.15- servicii de verificare avertizor de radiatii-LOT nr.16- servicii de verificare casete fotodozimetrice-LOT nr.17- servicii de calibrare si verificare tensiometre-LOT nr.18- servicii de calibrare si verificare detectoare de gaze-LOT nr.19- servicii de verificare, calibrare si reparare periodica a alcotestelor- conform Caietelor de sarcini anexate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50433000-9 - Servicii de calibrare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 570RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1806 Denumirea: servicii calibrare
V.1) Data atribuirii contractului 29.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARC BRASOV S.R.L.
Adresa postala: Str. Fantanii, nr. 17, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500482, Romania, Tel. 0268472577, Email: [email protected], Fax: 0268419749, Adresa internet (URL): www.arc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18646.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11570.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 4, 5, 7, 8, 9, 12
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).1. Daca ofertantul alege sa uzeze de dreptul prevazut la art.11, alin. (4) din HG 925/2006, atunci va prezenta toate documentele in termen de 3 zile lucratoare de la data deschiderii ofertelor (art. 11, alin. (5) din HG 925/2006) .2. Pentru verificarea ofertelor cu pret aparent neobisnuit de scazut, ofertantii vor depune, la sediul autoritatii contractante, in termen de 48 de ore de la finalizarea licitatiei documente referitoare la fundamentarea pretului..3. Ofertantilor clasati pe primul loc, cu oferte egale, li se vor solicita , pentru departajare, noi propuneri financiare in plic inchis.Ofertantii au obligatia de a respecta data si ora limita de depunere a noii propuneri financiare, notificata in solicitarea autoritatii contractante. Ofertele depuse dupa data si ora notificata vor fi respinse ca inacceptabile in conformitate cu art.33 al.(3) lit a din HG 925/2006. In cazul in care ofertantul declarat castigator si-a modificat valoarea ofertei initiale, el are obligatia de a depune la sediul autoritatii contractante, inaintea semnarii contractului, noua oferta financiara in original.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA - Biroul Juridic al SPEE Iernut
Adresa postala: Strada Energeticii nr.1, Localitatea: Iernut, Cod postal: 545100, Romania, Tel. +40 265471333, Email: [email protected], Fax: +40 265471494
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2013 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer