Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CATERING - PACHETE ZILNICE DE HRANA RECE PENTRU COPIII - PARTICIPANTI IN PROGRAMUL ?SCOALA DUPA SCOALA? ? ZONA I


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
326.573 RON

Castigatorul Licitatiei: MILION TRADE SRL
Anunt de atribuire numarul 107542/08.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 117569
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
Adresa postala: Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: Alboiu Ovidiu, Tel. 021-4056284, In atentia: Manager proiect Rodica Bruss, Email: [email protected], Fax: 021-3120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CATERING - PACHETE ZILNICE DE HRANA RECE PENTRU COPIII - PARTICIPANTI IN PROGRAMUL ?SCOALA DUPA SCOALA? ? ZONA I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: CONSTANTA, TULCEA, BRAILA, BUZAU, GALATI, VRANCEA, VASLUI, BACAU, IASI, NEAMT, SUCEAVA, BOTOSANI
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE PUBLICA DE ?SERVICII DE CATERING - PACHETE ZILNICE DE HRANA RECE PENTRU COPIII PARTICIPANTI IN PROGRAMUL ?SCOALA DUPA SCOALA? ? ZONA I (CONSTANTA, TULCEA, BRAILA, BUZAU, GALATI, VRANCEA, VASLUI, BACAU, IASI, NEAMT, SUCEAVA, BOTOSANI ? 12 LOTURI)- Servicii de catering constand in livrarea de hrana rece pentru copii participanti in programul ?SCOALA DUPA SCOALA?, timp de 45 zile lucratoare din lunile octombrie, noiembrie si decembrie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55520000-1 - Servicii de catering (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
326, 572.67RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2000/2194 Denumirea: Contract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MILION TRADE SRL
Adresa postala: Bd Independentei Nr 97, Localitatea: Braila, Cod postal: 810047, Romania, Tel. 0239611046, Email: [email protected], Fax: 0239611046, Adresa internet (URL): www.restaurantebraila.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27675.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27263.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 2002/2194 Denumirea: Contract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RAY COM MODE S.R.L.
Adresa postala: Piata Moldovei, nr. 1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620056, Romania, Tel. 0754012303, Email: [email protected], Fax: 0337100224
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29625.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31288.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 1999/2194 Denumirea: Contract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MILION TRADE SRL
Adresa postala: Bd Independentei Nr 97, Localitatea: Braila, Cod postal: 810047, Romania, Tel. 0239611046, Email: [email protected], Fax: 0239611046, Adresa internet (URL): www.restaurantebraila.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28480.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 2003/2194 Denumirea: Contract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RAY COM MODE S.R.L.
Adresa postala: Piata Moldovei, nr. 1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620056, Romania, Tel. 0754012303, Email: [email protected], Fax: 0337100224
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24525.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24264.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 2018/2194 Denumirea: Contract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ASCOMA SA BACAU
Adresa postala: Str. Tolstoi nr. 12, Localitatea: Bacau, Cod postal: ---------------, Romania, Tel. 0234 522 760, Email: [email protected], Fax: 0234 522 760, Adresa internet (URL): http: //www.restaurantascoma.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29250.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26488.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 2007/2194 Denumirea: Contract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELAMI CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: str. Dumitrache Banu, nr. 25, parter, cam 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023764, Romania, Tel. +4 0742 909 705, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17325.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29017.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 2019/2194 Denumirea: Contract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FILVAS SERVCOM S.R.L.
Adresa postala: str. Penes Curcanu, nr. 237, bl.237, sc. E, et.2, ap 10, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730161, Romania, Tel. 0757093470; 0235316588, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0235316588
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39150.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36811.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 2696/2194 Denumirea: Contract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 11/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PESCARUL SRL
Adresa postala: Str. PRIMAVERII 3 BOTOSANI, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710128, Romania, Tel. ---------------, Email: [email protected], Fax: --------------------, Adresa internet (URL): ---------------------
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39825.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30907.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 2689/2194 Denumirea: Contract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 11/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELCHE VISION SRL
Adresa postala: Str. HORIA nr. 28, Localitatea: Eforie Sud, Cod postal: -----------, Romania, Tel. 0725180158, Email: [email protected], Fax: ---------------, Adresa internet (URL): www.elche.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30375.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23668.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 2695/2194 Denumirea: Constract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 11/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CAPRICIU AND SRL
Adresa postala: Strada STEFAN CEL MARE, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel. 0740.400.479, Fax: -------------, Adresa internet (URL): http: //www.restaurant-capriciuand.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31725.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 2688/2194 Denumirea: Contract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 11/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GOOD FOOD GYLS SRL
Adresa postala: Str. Alexandru cel Bun, Nr. 19, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: -----------, Romania, Tel. 0728143169, Email: [email protected], Fax: 0233232721, Adresa internet (URL): www.googfood.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8971.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 2693/2194 Denumirea: Contract servicii catering - pachete zilnice de hrana pentru copii
V.1) Data atribuirii contractului 11/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IRICRIS BABY COM S.R.L.
Adresa postala: Strada humorului, nr. 87, Comuna Scheia, Judet Suceava, Localitatea: scheia, Cod postal: 727525, Romania, Tel. 0728444949, Email: [email protected], Fax: 0230526939, Adresa internet (URL): www.restaurant-vamaveche.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31950.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25810.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT FINANTAT DIN FONDURI STRUCTURALE ?TOTI LA GRADINITA, TOTI IN CLASA I. PROGRAME INTEGRATE PENTRU CRESTEREA ACCESULUI LA EDUCATIE SI A NIVELULUI EDUCATIONAL AL COPIILOR DIN COMUNITATI DEFAVORIZATE, CU PRECADERE ROMI ? - ID 2194
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI
Adresa postala: BULEVARDUL UNIRII nr. 37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 0214083600, Email: [email protected], Fax: 0213132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
---------------
Adresa postala: ------------------------------------, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: ------------, Romania, Tel. ------------------, Email: [email protected], Fax: -----------, Adresa internet (URL): www.aaa.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA GENERALA JURIDICA
Adresa postala: Strada General Berthelot nr. 28-30, etaj 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. 021 405 63 00, Email: [email protected], Fax: 021 312 01 40, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.11.2011 11:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer