Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CATERING


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
441.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AMRITA COM SRL
Anunt de atribuire numarul 124875/24.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE BRASOV
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu, nr.23, bl.C7, cam.101, Brasov, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Gateiu Anca, Tel. +40 0368464081, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0368464081, Adresa internet (URL): www.brasovcity.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CATERING
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BDUL 15 NOIEMBRIE NR. 11 BRASOV; DOMICILIUL BENEFICIARILOR NEDEPLASABILI
Codul NUTS: RO - ROMANIA
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE CATERING PENTRU BENEFICIARII SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA OFERITE DE CANTINA DE AJUTOR SOCIAL DIN CADRUL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55500000-5 - Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
441, 000RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10 Denumirea: SERVICII CATERING
V.1) Data atribuirii contractului 20.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AMRITA COM SRL
Adresa postala: BRASOV, STR. MIHAI VITEAZU NR. 10, AP. 6, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500174, Romania, Tel. 0268322767, Fax: 0268322767
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 441000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 441000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S-A APLICAT O PROCEDURA INTERNA PENTRU SERVICII CATERING, CARE SUNT CUPRINSE IN ANEXA 2B. PREZENTUL MODEL DE ANUNT DE ATRIBUIRE NU PERMITE SELECTAREA UNEI PROCEDURI INTERNE, MOTIV PENTRU CARE AM FOST NEVOITI SA SELECTAM OPTIUNEA "LICITATIE DESCHISA".
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV A TRIBUNALULUI BRASOV
Adresa postala: BDUL 15 NOIEMBRIE NR. 45, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500097, Romania, Tel. +40 268419615, Email: [email protected], Fax: +40 268418054
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV
Adresa postala: BRASOV, BDUL MIHAIL KOGALNICEANU NR. 23, CL. C7, ET. 2, CAM 201, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500090, Romania, Tel. +40 368464081, Email: [email protected], Fax: +40 368464081
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2012 16:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer