Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de cazare cu pensiune completa la hotel si sali de conferinta in cadrul proiectului "Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.103.741 RON

Castigatorul Licitatiei: OBSESIA SRL
Anunt de atribuire numarul 104908/09.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 96793
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI
Adresa postala:  Str. Vaselor, nr. 31, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021253, Romania, Punct(e) de contact:  Achizitii publice, Tel. 0212527834, In atentia:  Marius Istrate, Email:  [email protected], Fax:  021/253.21.15, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica cu personalitate juridica romana, care functioneaza in subordinea Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila Buc. si coordonarea Ministerului Sanatatii
Activitate (activitati)
- Sanatate- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de cazare cu pensiune completa la hotel si sali de conferinta in cadrul proiectului "Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: Timisoara
Targu Mures
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de cazare cu pensiune completa la hotel si sali de conferinta in vederea organizarii cursurilor de formare pentru asistentii medicali comunitari din cadrul proiectului"Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55110000-4 - Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55120000-7-Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)
55300000-3-Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 103, 741RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S148-228952din03.08.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 193/20.10.2010 Denumirea: Servicii hoteliere, de restaurant si sali de conferinta pentru cursurile de formare din cadrul proie
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OBSESIA SRL
Adresa postala:  SILAGIU, Localitatea:  Silagiu, Cod postal:  305102, Romania, Tel. 0722211797, Email:  [email protected], Fax:  0256287578
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 721116.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 707641.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 9
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 194/20.10.2010 Denumirea: Servicii hoteliere, de restaurant si sali de conferinta pentru cursurile de formare din cadrul proie
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VOIAJOR S.R.L.
Adresa postala:  STR. GHEORGHE DOJA 143, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540394, Romania, Tel. 0723626444, Email:  [email protected], Fax:  0265250710, Adresa internet (URL):  www.hotel-business.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 400620.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 396100.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 9
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect "Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara" ID: 18786
VI.2) Alte informatii
Proiect POSDRU, finantare din Fondul Social European
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  str. Splaiul Independentei, nr 5, sector 4, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 0213195180, Email:  [email protected], Fax:  0213191688
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament achizitii publice, juridic si resurse umane
Adresa postala:  str. Vaselor nr. 31, sector 2 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021253, Romania, Tel. 021 252 78 34, Email:  [email protected], Fax:  021 252 21 15
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2010 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer