Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de cazare,hrana, inchiriere sali conferinra di decontare transport pentru reuniune cu expertii locali romi si conferinta de inchiderere a proiectului ID2275


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
115 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DAL TRAVEL SRL
Anunt de atribuire numarul 119821/27.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.202 A, et.8, camera 23 sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Punct(e) de contact: ALEXANDRU STROE, Tel. 0040213113048, Email: [email protected], Fax: 0040213113047, Adresa internet (URL): [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
Altele: elaboreaza, coordoneaza, evalueaza si urmareste politicile publice pentru romi
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de cazare, hrana, inchiriere sali conferinra di decontare transport pentru reuniune cu expertii locali romi si conferinta de inchiderere a proiectului ID2275
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de cazare, hrana, inchiriere sali conferinta si decontare transport pentru organizarea si desfasurarea reuniunii la nivel national cu cei 210 experti locali pe problemele romilor si a conferintei de inchidere a proiectului ID 2275 "Reteaua nationala a expertilor locali romi, mecanism de sprijin in implementarea masurilor de incluziune sociala a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale". Vor participa cei 210 experti locali romi, reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale reprezentative ale romilor , reprezentanti ai presei. Numar total estimat de participanti 370 persoane.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55110000-4 - Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55300000-3-Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
114.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4958 Denumirea: Servicii de cazare, hrana, inchiriere sali conferinta si decontare transport pentru reuniune cu exper
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DAL TRAVEL SRL
Adresa postala: Str.George Enescu nr.33, ap.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010303, Romania, Tel. +40213197062, Fax: +40213197062, Adresa internet (URL): [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 117860.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 114664.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2011 06:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer