Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de cercetare (elaborare studii Domeniul Ape)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.102.150 RON

Castigatorul Licitatiei: INCDM Constanta
Anunt de atribuire numarul 12150/27.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17310
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Tiberia Rus, Tel.316.37.04, Email: [email protected], Fax: 316.37.04
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de cercetare (elaborare studii Domeniul Ape)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare - dezvoltare
Locul principal de prestare: sediul MMDD, b-dul Libertatii nr 12 sector 5, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de cercetare - elaborare studii Domeniul Ape
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 102, 150RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S33-040010din16.02.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3199 Denumirea: Proceduri si metode pentru implementarea sistemului operativ de identificare, urmarire si prognoza a
V.1) Data atribuirii contractului 7/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INCDM Constanta
Adresa postala: Bd Mamaia nr 300, Localitatea: Constanta, Cod postal: -, Romania, Tel.0241.543.228, Email: [email protected], Fax: 0241.831.274
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3201 Denumirea: Elaborarea propunerilor de documentatii pentru reglementarea descarcarii in marea sedimentelor draga
V.1) Data atribuirii contractului 7/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INCDM Constanta
Adresa postala: Bd Mamaia nr 300, Localitatea: Constanta, Cod postal: -, Romania, Tel.0241.543.228, Email: [email protected], Fax: 0241.831.274
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3202 Denumirea: Metoda de cercetare si monitorizare cu tehnici video a limitei de inaintare a valurilor in zona de c
V.1) Data atribuirii contractului 7/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INCDM Constanta
Adresa postala: Bd Mamaia nr 300, Localitatea: Constanta, Cod postal: -, Romania, Tel.0241.543.228, Email: [email protected], Fax: 0241.831.274
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4223 Denumirea: Proiect pentru elaborarea de produse cartografice utilizand tehnologia Internet Sharepoint - repreze
V.1) Data atribuirii contractului 10/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC WINDIGITA SRL
Adresa postala: Str Siretului bl 11, ap 69, Localitatea: Sibiu, Cod postal: -, Romania, Tel.0722.212.101, Email: [email protected], Fax: 0369.814.872
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 95200.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4224 Denumirea: Elaborarea de produse informatice pentru diseminarea datelor hidrometeorologice si ale prognozelor
V.1) Data atribuirii contractului 10/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC WINDIGITA SRL
Adresa postala: Str Siretului bl 11, ap 69, Localitatea: Sibiu, Cod postal: -, Romania, Tel.0722.212.101, Email: [email protected], Fax: 0369.814.872
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47600.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3587 Denumirea: Studiu privind realizarea testelor de proficienta pentru laboratoarele de incercari biologice ale ap
V.1) Data atribuirii contractului 8/31/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul National de Cercetare Dezvoltare - ICIM Bucuresti
Adresa postala: Str Splaiul Independentei nr 294, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel.318.20.57, Email: [email protected], Fax: 318.20.01
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60510.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3435 Denumirea: Studiu privind asigurarea cerintei de apa in sectiunea Cernavoda in conditiile realizarii grupurilor
V.1) Data atribuirii contractului 8/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul National de Cercetare Dezvoltare - ICIM Bucuresti
Adresa postala: Str Splaiul Independentei nr 294, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel.318.20.57, Email: [email protected], Fax: 318.20.01
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48790.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3696 Denumirea: Elaborarea de harti GIS a lucrarilor hidrotehnice de investitii din Romania
V.1) Data atribuirii contractului 9/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor
Adresa postala: Sos Bucuresti-Ploiesti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013686, Romania, Tel.318.11.17, Email: [email protected], Fax: 318.11.16
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 95200.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3868 Denumirea: Metodologia de elaborare a evaluarilor de risc pentru constructiile hidrotehnice in conformitate cu
V.1) Data atribuirii contractului 9/25/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice - ISPH
Adresa postala: Str Vasile Lascar nr 5-7, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.314.32.08, Fax: 312.09.25
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 71400.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3803 Denumirea: Metodologia de determinare a bazinelor hidrografice torentiale in care se afla asezari umane expuse
V.1) Data atribuirii contractului 9/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Adresa postala: Bd Lacul Tei nr 124, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.242.11.01, Email: [email protected], Fax: 242.11.01
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65450.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3190 Denumirea: Cartarea de mare detaliu batimetrica, sedimentologica si oceanografica a frontului Deltei Dunarii
V.1) Data atribuirii contractului 7/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INGGM Geoecomar
Adresa postala: Str Dimitrie Oniciul nr 223-225, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.252.25.94, Email: [email protected], Fax: 252.25.94
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 159000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3191 Denumirea: Delimitarea spre larg a fasiei de stricta protectie a zonei costiere cuprinse intre Capul Midia si V
V.1) Data atribuirii contractului 7/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INGGM Geoecomar
Adresa postala: Str Dimitrie Oniciul nr 223-225, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.252.25.94, Email: [email protected], Fax: 252.25.94
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 159000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3198 Denumirea: Studiu de caz privind aplicarea indicatorilor de biodiversitate marina la molustele si crustaceele b
V.1) Data atribuirii contractului 7/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INCDM Constanta
Adresa postala: Bd Mamaia nr 300, Localitatea: Constanta, Cod postal: -, Romania, Tel.0241.543.228, Email: [email protected], Fax: 0241.831.274
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3200 Denumirea: Implementarea GIS cu aplicatii in zona costiera (habitate, NATURA 2000)
V.1) Data atribuirii contractului 7/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INCDM Constanta
Adresa postala: Bd Mamaia nr 300, Localitatea: Constanta, Cod postal: -, Romania, Tel.0241.543.228, Email: [email protected], Fax: 0241.831.274
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3203 Denumirea: Elaborarea metodologiei privind procedurile de extractie in vederea analizei bifeniilor policlorurat
V.1) Data atribuirii contractului 7/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INCDM Constanta
Adresa postala: Bd Mamaia nr 300, Localitatea: Constanta, Cod postal: -, Romania, Tel.0241.543.228, Email: [email protected], Fax: 0241.831.274
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str Stavropoleos nr 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: B-dul Libertatii nr 12 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel.3163704, Email: [email protected], Fax: 3163704
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2007 16:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer