Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de certificare a conformitatii Sistemului de Management al Calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 si servicii de formare specializata


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
35.475 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL
Anunt de atribuire numarul 109021/20.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 97887
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutia Prefectului judetul Ialomita
Adresa postala:  Piata Revolutiei, Nr. 1, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920063, Romania, Punct(e) de contact:  Pletea Mihaela, Tel. 0243/211012, Email:  [email protected], Fax:  0243/234115, Adresa internet (URL):  http: //www.prefecturaialomita.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de certificare a conformitatii Sistemului de Management al Calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 si servicii de formare specializata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Piata Revolu?iei, Nr.1, Slobozia, judetul Ialomita, cod 920032
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Certificarea conformitatii Sistemului de Management al Calitatii (SMC) pentru Institutia Prefectului ? Judetul Ialomita, Consiliul Judetean Ialomita si primariile din orasele Fetesti, Urziceni, Cazanesti, Fierbinti-Tirg si Tandarei, judetul Ialomita, in conformitate cu standardul ISO EN SR 9001:2008.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79132000-8 - Servicii de certificare (Rev.2)
80510000-2-Servicii de formare specializata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
35, 475RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
factorul tehnic
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8427
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9981 Denumirea: SERVICII DE CERTIFICARE A SMC CONFORM SR EN ISO 9001:2008
V.1) Data atribuirii contractului 11/16/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL
Adresa postala:  STR. ZAMBILELOR, NR. 96, SECTOR 2, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  10082, Romania, Tel. 0216190651, Email:  [email protected], Fax:  0216190654
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 280000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35475.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Implementarea, certificarea si mentinerea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2008 in cadrul Institutiei Prefectului ? Judetul Ialomita, Consiliului Judetean Ialomita, administratiei publice din orasele Amara, Cazanesti, Fierbinti-Tirg si Tandarei si din municipiile Fetesti si Urziceni. (I.C.M.S.M.C., ISO 9001:2008), cod SMIS 8949.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. STAVROPOLEOS, Nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2010 13:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer