Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de citire contoare la clientii casnici si similari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.722.175 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ALTUNIVERS COMPANY 2002 SA
Anunt de atribuire numarul 72055/17.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 59990
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Punct(e) de contact: Simona Cretu, Tel.0256405344, In atentia: Ion Cristinel Marciuc, Email: [email protected], Fax: 0256405311, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de citire contoare la clientii casnici si similari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: judetele Arad, Timis, Caras-Severin, Hunedoara
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Citirea contoarelor pentru clientii casnici si similari - servicii care fac parte din lista Anexa 2B din OUG 34/2006.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
65500000-8 - Servicii de citire a contoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 722, 175RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S32-047348din17.02.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 84 Denumirea: Servicii de citire contoare la clientii casnici si similari
V.1) Data atribuirii contractului 4/7/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALTUNIVERS COMPANY 2002 SA
Adresa postala: Str.Alexandru Ion Cuzanr.81 , sector 1 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011053, Romania, Tel.021-2234209, Fax: 021-2234207
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1878737.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1722175.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este accesibila tuturor operatorilor economici, fiind publicata in SEAP in sectiunea "Documente si Clarificari"
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr. 1-2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300015, Romania, Tel.0256-494650, Fax: 0256-498092
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Tel.0256-405045, Email: [email protected], Fax: 0256-405046
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2009 15:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer