Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT / ELIMINAR EDESEURI MEDICALE PERICULOASE, SERVICII DE COLECTARE TRANSPORT SI DEPOZITARE DESURI MENAJERE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.080.655 RON

Castigatorul Licitatiei: COGEN ENERGY MEDICAL COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142901/30.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138733
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
Adresa postala: BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022104, Romania, Punct(e) de contact: EC. MARIAN DANIEL BINA COMANESCU, Tel. +40 213243312, Email: ma[email protected], Fax: +40 213241175, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT / ELIMINAR EDESEURI MEDICALE PERICULOASE, SERVICII DE COLECTARE TRANSPORT SI DEPOZITARE DESURI MENAJERE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACORD CADRU PENTRU SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT / ELIMINAR EDESEURI MEDICALE PERICULOASE, SERVICII DE COLECTARE TRANSPORT SI DEPOZITARE DESURI MENAJEREServciile se vor presta cu respectarea prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.Operatorul economic isi asuma riscurile pe care le implica transportul materialelor utilizand mijloace de transport proprii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90524400-0-Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 080, 654.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S067-112112din05.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8984 Denumirea: ACORD CADRU SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT/ELIMINARE DESEURI MEDICALE
V.1) Data atribuirii contractului 29.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COGEN ENERGY MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str. Micsunele, nr.41, ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200363, Romania, Tel. +40 0318176661, Email: [email protected], Fax: +40 0318176661
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1080654.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
Adresa postala: BD. BASARABIA, NR. 49-51, SECTOR 2, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 022104, Romania, Tel. +40 213243312, Email: [email protected], Fax: +40 213241175
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 08:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer