Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT / ELIMINARE DESEURI MEDICALE PERICULOASE SI MENAJERE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
771.456 RON

Castigatorul Licitatiei: COGEN ENERGY MEDICAL COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138693/23.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134824
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON
Adresa postala: STR.SOS.PANTELIMON, NR.340-342, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021659, Romania, Punct(e) de contact: Ghimici George, Tel. +40 212554090, Email: [email protected], Fax: +40 212554025, Adresa internet (URL): www.sfpantelimon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT / ELIMINARE DESEURI MEDICALE PERICULOASE SI MENAJERE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sos Pantelimon 340-342, sector 2 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT / ELIMINARE DESEURI MEDICALE PERICULOASE SI MENAJERE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
771, 456RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S173-286305din08.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 193 Denumirea: SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT / ELIMINARE DESEURI MEDICALE PERICULOASE SI MENAJERE
V.1) Data atribuirii contractului 27.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COGEN ENERGY MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str. Micsunele, nr.41, ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200363, Romania, Tel. 031/8176661, Email: [email protected], Fax: 031/8176661
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 816816.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 771456.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentele solicitate de catre autoritatea contractanta se vor atasa ofertei din seap. Neatasarea documentelor solicitate, propunerii tehnice sau financiare in formatul solicitat, duce la excluderea ofertantului de la procedura. Documentele atasate vor fi semnate electronic (copii scanate) ale documentelor stampilate, inregistrate. Nu se accepta completarea documentelor solicitate dupa data si ora limita de depunere a acestora. Autoritatea contractanta considera ca o astfel de situatie poate fi creata de un operator economic neserios.Legislatie aplicabila - H.G. 856/2005 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;O.U.G. nr. 61/2006;Ordinul 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale, Ordinul 211/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare.H.G. nr. 1470/2004privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor ;H.G. nr.128/2002 privind incinerarea deseurilor;Ordin nr. 756/2004 pentru aprobarea normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;Ordin nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei; Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;Ordinele 314/2010, 302/2011, 509/2011 emise de Presedintele A.N.R.M.A.P.Informatii suplimentare/ alte acte normative: www.anrmap.ro;www.anofm.ro;www.inspectmun.ro;www.mfinante.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon - Oficiul Juridic
Adresa postala: Sos. Pantelimon 340-342, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021623, Romania, Tel. +40 0212554090, Fax: +40 0212554025, Adresa internet (URL): www.sfpantelimon.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2013 11:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer