Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de colectare, manipulare, transport si eliminare deseuri medicale periculoase si servicii de colectare transport si depozitare deseuri menajere


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.984.000 RON

Castigatorul Licitatiei: COGEN ENERGY MEDICAL COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145585/11.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144196
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
Adresa postala: Sos.Fundeni, nr.258, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022322, Romania, Punct(e) de contact: Teodor Timariu, Tel. +40 213172194, Email: [email protected], Fax: +40 213180444, Adresa internet (URL): www.icfundeni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut Clinic
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de colectare, manipulare, transport si eliminare deseuri medicale periculoasesi servicii de colectare transport si depozitare deseuri menajere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul Institutul Clinic Fundeni
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de colectare, manipulare, transport si eliminare deseuri medicale periculoasesi servicii de colectare transport si depozitare deseuri menajere- Servicii de colectare, manipulare, transport/ eliminare deseuri medicale periculoase si servicii de colectare transport si depozitare deseuri menajere. Servciile se vor presta cu respectarea prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
90511200-4-Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 984, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S154-268660din09.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2537 Denumirea: Servicii eliminare deseuri medicale si menajere
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COGEN ENERGY MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str. Micsunele, nr.41, ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200363, Romania, Tel. +40 0318176661, Email: [email protected], Fax: +40 0318176661
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4051200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3984000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe primul loc, se va realize prin solicitarea din partea autoritatii contractante a unei noi oferte, care va fi depusa de operatorii economici online.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul Clinic Fundeni ? Biroul Juridic
Adresa postala: Sos. Fundeni, nr.258, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022322, Romania, Tel. +40 21317219, Email: [email protected], Fax: +40 213172194, Adresa internet (URL): www.icfundeni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 13:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer