Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de colectare, transport ?i depozitare de?euri menajere, la urmatoarele obiective din cadrul U.H. Campulung ? Sectia Exploatare Ialomi?a: CHE Moroieni, CHE Dobresti, CHE Scropoasa, Casa barajist Bolboci, Casa barajist Bratei, Casa Barajist Ratei,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.056 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SUPERCOM SA -SUCUSALA TARGOVISTE
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 137440/14.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: SUCURSALA HIDROCENTRALE CURTEA DE ARGES, B-dul Basarabilor, nr.82-84, Judetul Arges, Localitatea: Curtea de Arges, Cod postal: 115300, Romania, Punct(e) de contact: Marin Zlate, Tel. +40 248507280, Email: [email protected], Fax: +40 248507238, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de colectare, transport ?i depozitare de?euri menajere, la urmatoarele obiective din cadrul U.H. Campulung ? Sectia Exploatare Ialomi?a: CHE Moroieni, CHE Dobresti, CHE Scropoasa, Casa barajist Bolboci, Casa barajist Bratei, Casa Barajist Ratei, Apartamente interventie si Club C.H.E. Moroieni?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: CHE Moroieni, CHE Dobresti, CHE Scropoasa, Casa barajist Bolboci, Casa barajist Bratei, Casa Barajist Ratei, Apartamente interventie si Club C.H.E. Moroieni- Judetul Dambovita
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractele de prestare a serviciilorde salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, s-aincheiatintre operatoriindiferent de forma de proprietate, in baza prevederilor Regulamentului cadru de organizare si functionare a seviciilor publice de salubrizare, in conformitate cuLEGEA serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 modificata prin Ordonanta de urgentanr. 13/2008 . Colectarea se efectueaza conform Caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 056RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21 Denumirea: ?Servicii de colectare, transport ?i depozitare de?euri menajere, la urmatoarele obiective din cadru
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SUPERCOM SA -SUCUSALA TARGOVISTE
Adresa postala: B-dul Libertatii, nr.1, Targoviste , Judetul Dambovita, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130018, Romania, Tel. +40 372766427, Fax: +40 372766428
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7056.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2013 10:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer