Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de colectare,transport si eliminare deseuri medicale spitalicesti.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
62.530 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.Deraty Max SRL
Anunt de atribuire numarul 136138/08.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU
Adresa postala: str Stadionului nr.7, Localitatea: Buzau, Cod postal: 5100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul achizitii, Tel. +40 238720223, In atentia: Ene Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 238720223
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri medicale spitalicesti.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, Str.Stadionului nr.7, Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul implica prestarea serviciilor de colectare, transport si eliminare a deseurilor medicale periculoase .Serviciul se va presta cu respectarea prevederilor legale privind gestionarea deseurilor periculoase.Eliminarea finala se va face prin incinerare si decontaminare termica la temperaturi scazute urmata de maruntire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
62, 530RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6604 Denumirea: Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri medicale spitalicesti.
V.1) Data atribuirii contractului 12.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.Deraty Max SRL
Adresa postala: Str.Suciu Muresan nr.7 bis, Buzau, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120113, Romania, Tel. +40 238725913, Fax: +40 238725913
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 62530.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 62530.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau-Sectia comerciala
Adresa postala: B-dul N.Balcescu, nr.8, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120037, Romania, Tel. +40 238717960, Email: [email protected], Fax: +40 238717959
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau
Adresa postala: Str.Stadionului nr.7, ,Localitatea: Buzau, Cod postal: 120144, Romania, Tel. +40 0238720689, Email: [email protected], Fax: +40 0238720689
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 12:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer