Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de concesiune pajisti din municipiul Campina, judetul Prahova in suprafata 87.50 hectare (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.250 RON

Castigatorul Licitatiei: PF MIHART I. FLORIN CATALIN
Anunt de atribuire numarul 137942/02.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CAMPINA
Adresa postala: BDUL CULTURII, NR.18, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA IONETE, Tel. +40 244336134, Email: [email protected], Fax: +40 244371458, Adresa internet (URL): www.primariacampina.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de concesiune pajisti din municipiul Campina, judetul Prahova in suprafata 87.50 hectare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: municipiul Campina
Codul NUTS: RO316 - Prahova
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de concesiune pajisti din municipiul Campina, judetul Prahova in suprafata 87.50 hectare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77314000-4 - Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)
77312000-0-Servicii de inlaturare a buruienilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 250RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11877 Denumirea: Servicii de concesiune pajisti din municipiul Campina, judetul Prahova in suprafata 87.50 hectare
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PF MIHART I. FLORIN CATALIN
Adresa postala: STR.BEIUS, NR.7, Localitatea: CAMPINA, Cod postal: 105600, Romania, Tel. 0244 335234
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22050.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26250.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Campina-Oficiul juridic
Adresa postala: bdul Culturii, nr.18, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel. +40 244336134, Fax: +40 244371458
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2013 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer