Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultan?a pentru elaborarea unui ghid de bune practici in domeniul achizi?iilor publice aferente proiectelor finan?ate din instrumente structurale ?i diseminare a acestuia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
678.700 RON

Castigatorul Licitatiei: RELIANS CORP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140397/22.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139357
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.38, etaj.4 Registratura ANRMAP, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: ANTON BUDICI, Tel. +40 0213118090, Email: [email protected], Fax: +40 0213118095, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultan?a pentru elaborarea unui ghid de bune practici in domeniul achizi?iilor publice aferente proiectelor finan?ate din instrumente structurale ?i diseminare a acestuia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Autorita?ii Na?ionale pentru Reglementarea ?i Monitorizarea Achizi?iilor Publice, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, poartaA, etaj 4, Palat CFR., sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect urmatoarele: - elaborarea si tiparirea unuighid de bune practici in domeniul achizitiilor publice aferente proiectelor finantate din fonduri structurale ? 15.000 exemplare.-Organizarea a 8 evenimente in regiunile de dezvoltare pentru diseminarea ghidului de bune practici la care sa participe un nr. de 800 de persoane, reprezentanti ai autoritatilor contractante beneficiare de finantari din instrumente structurale.-Organizarea a 2 seminarii (unul pe semestru ) pentru schimbul de experienta cu privire la cele mai bune practici in domeniul achizitiilor publice, la care sa participe un nr. de200 de persoane, reprezentanti ai autoritatilor contractante beneficiare de finantari din instrumente structurale.-Realizarea unei retele nationale de achizitori pentru proiectele finantate din instrumente structurale si a platformei de comunicare nationala.-Realizarea unui pachet informativ destinat consultantilor implicati in elaborarea/implementarea proiectelor finanrate din instrumente structurale, inclusiv tiparirea a 500 exemplare.Nota: In categoria autoritatilor contractante beneficiare de finantari din instrumente structurale sunt cuprinse entitatile prevazute la art.8 si 9 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
79824000-6-Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)
79951000-5-Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
79970000-4-Servicii de editare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
678, 700RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S218-359587din13.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14073 Denumirea: contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RELIANS CORP S.R.L.
Adresa postala: STR. POPAUTI, NR. 2-4, BL. C1, ET. 5, AP. 1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700547, Romania, Tel. +40 232258425, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 232230274, Adresa internet (URL): www.relians.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1703500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 678700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene, Fondul European de Dezvoltare Regionala, P.O.A.T., Proiect nr. 1.1.078, Axa prioritara/domeniul major de interventie: 1.1.1, Nr. SMIS 35292.
VI.2) Alte informatii
Participanti la procedura: S.C. DELLOITE CONSULTANTA SRL, Asocierea S.C. PROJECTS DEVELOPMENT CONSULTANS S.R.L. si S.C. ARCHIDATA S.R.L., Asocierea S.C. LDK CONSULTANS ENGINEERS & PLANEERS S.R.L., S.C. LDK CONSULTANS ENGINEERS & PLANEERS S.A. si S.C AVENSA CONSULTING S.R.L.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 0213118090, Fax: +40 0213118000
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2013 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer