Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta


Anunt de intentie numarul 5730/12.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Adresa postala: Strada. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014294, Romania, Punct(e) de contact: Strada. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Tel.30 36 555, In atentia: razvan.sandu, Email: [email protected], Fax: 233 32 86, Adresa internet (URL): www.avas.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: Razvan SANDU
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii de consultanta
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de livrare sau de executare : Sediul AVAs, sediul SN a SARII SA, sediul prestatorului
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 3, 147, 550RON
Serviciile constau in elaborarea strategiei de privatizare la societatea comerciala SN a SARII SA si consultanta pe parcursul procesului de privatizare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
67151000-0 - Servicii de consultanta financiara (Rev.1)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 20.06.2007
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
In cadrul contractului se vor solicita servicii de consultanta financiara si juridica
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2007 17:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer