Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta aferente obiectivului: "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare zona Petricani, sector 2 - Deviere artere de apa potabila Dn 1000mm pe strada Petricani, sector 2" .


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
167.185 RON

Castigatorul Licitatiei: PROIECTECH CONSTRUCT
Anunt de atribuire numarul 130977/04.05.2012
Informatii anunt de participare asociat 124138
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta aferente obiectivului: "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare zona Petricani, sector 2 - Deviere artere de apa potabila Dn 1000mm pe strada Petricani, sector 2" .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta aferente obiectivului: "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare zona Petricani, sector 2 - Deviere artere de apa potabila Dn 1000mm pe strada Petricani, sector 2"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71600000-4 - Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
167, 185.23RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 375 Denumirea: SERVICII DE CONSULTANTA
V.1) Data atribuirii contractului 02.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROIECTECH CONSTRUCT
Adresa postala: Str. Ciresoaia, Nr. 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013345, Romania, Tel. 0724826433, Email: [email protected], Fax: 0311023069
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 349966.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 167185.23 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
NOTA: Durata contractului de achizitie publica: Conform caietului de sarcini. Durata prestarii serviciului va fi pe toata durata de executie a lucrarilor aferente obiectivului + 24 de luni durata perioadei de garantie de la semnarea PV de receptie la terminarea lucrarilor pana la receptia finala. Se estimeaza un termen de executie de maxim 9 de luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul BucurestiSectia a VI a Comerciala
Adresa postala: Bd. Unirii nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Achizitii
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et.10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.05.2012 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer