Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta (Asistenta Tehnica, Financiara si Juridica)Autostrada Bucuresti Brasov, Tronsonul Ploiesti Brasov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.237.307 RON

Castigatorul Licitatiei: LOUIS BERGER SAS
Anunt de atribuire numarul 25314/25.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22507
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.3120984, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta (Asistenta Tehnica, Financiara si Juridica)Autostrada Bucuresti Brasov, Tronsonul Ploiesti Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: CNADNR-SA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta (Asistenta Tehnica, Financiara si Juridica) pentru obiectivul Autostrada Bucuresti Brasov, Tronsonul Ploiesti Brasov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74111000-0 - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.1)
74141200-1-Servicii de consultanta in gestiune financiara (Rev.1)
74276200-6-Servicii de asistenta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 237, 307RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Tehnic
70%
Descriere:
2.
Financiar
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 93/132 Denumirea: Servicii de consultanta (Asistenta Tehnica, Financiara si Juridica)Autostrada Bucuresti Brasov, Tr
V.1) Data atribuirii contractului 1/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOUIS BERGER SAS
Adresa postala: Tour mercure III, 4 Floor, 55 bis, Quai de Grenelle, Localitatea: Paris, Cod postal: 75015, France, Tel.33145783939, Email: [email protected], Fax: 33145777469
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17209500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13237307.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
[email protected] va fi disponibilasi pe site-ul www.andnet.ro sectiunea Achizitii Publice. Operatorii economici care achizitioneaza documentatia de atribuire de pe site-ul autoritatii contractante si care sunt interesati sa participe la procedura, vor transmite o adresa cu datele de identificare ale societatii si datele persoanei de contact, in vederea transmiterii eventualelor clarificari.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.- Directia Achizitii Publice
Adresa postala: sector 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38, et. 8, cam.30, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3150126, Email: [email protected], Fax: 021/3120984
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2008 12:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer