Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii de personal si analiza organizationala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
316.434 RON

Castigatorul Licitatiei: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146810/13.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143528
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Adresa postala: str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050092, Romania, Punct(e) de contact: Bordeanu Elena, Tel. +40 216596485, Email: [email protected], Fax: +40 216596414, Adresa internet (URL): www.asfromania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate administrativ autonoma
Activitate (activitati)
Altele: reglementarea si supravegherea pietei de capital, a asigurarilor si pensiilor private
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta in domeniul evaluarii de personal si analiza organizationala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile ce urmeaza a se achizitiona: 1. componenta organizationala in care se vor identifica modalitatile de optimizare si eficientizare a structurii organizationale a ASF.2. componenta de evaluare a persoanlului prin care se va defini pachetul de evaluare si se va desfasura procesul propriu zis de evaluare a personalului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
316, 434RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4097 Denumirea: servicii de consultanta in domeniul evaluarii de personal si analiza organizationala
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.
Adresa postala: Str.Costache Negri(Opera Center), nr.1-5, Et.5-6, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050552, Romania, Tel. +40 2028996, Email: [email protected], Fax: +40 2028600, Adresa internet (URL): www.pwc.com/ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 540000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 316434.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Trend Consult S.R.L. - 10 % din valoarea contractuluiPricewaterhousecoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L. - 20% din valoarea contractului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaj egal: daca doua sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc cu punctaj egal, departajarea se va aface in functie de pretul ofertei. Va fi declarat castigator ofertantul cu pretul cel mai mic. Daca si pretul va fi egal, departajarea se va face dupa criteriile tehnice in ordinea descrescatoare a importantei lor (de la criteriul 5 catre criteriul tehnic 4, 3, 2).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Adresa postala: str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050092, Romania, Tel. +40 216596485, Email: [email protected], Fax: +40 216596414, Adresa internet (URL): www.asfromania.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 18:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer