Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
99.500 RON

Castigatorul Licitatiei: EURO MANAGEMENT GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142577/13.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139983
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL CONCURENTEI
Adresa postala: Piata Presei Libere nr.1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Punct(e) de contact: Tatiana Hategan, Tel. +40 214054592, In atentia: Oana Neg, Email: [email protected], Fax: +40 214054556, Adresa internet (URL): www.consiliulconcurentei.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, cu personalitate juridica, care isi exercita atributiile potrivit Legii 21/1996, republicata .
Activitate (activitati)
Altele: Asiguraprotectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal in vederea promovarii intereselor consumatorilor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul Consiliului Concurentei, P-ta Presei Libere, nr.1 ( Casa Presei Libere), sector 1
Cod NUTS RO321 - Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitionarea serviciilor de consultanta pentru managementul de proiect din fonduri europene nerambursabile ? Eficientizarea activitatii de aplicare a politicilor de concurenta in corelare cu politicile sectoriale ? cod SMIS ? 39072 ? necesare implementarii cu succes a proiectului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
99, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S058-095985din28.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: ADM Denumirea: Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect
V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 14
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURO MANAGEMENT GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str. Intrarea Badeni 2A, Bl. Y7bis, Sc. C, Ap. 102, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030473, Romania, Tel. 0722532362, Email: [email protected], Fax: 0212017154, Adresa internet (URL): www.euromg.ro
KPMG ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr 69-71, parter, camera 01, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013 685, Romania, Tel. +40 741800800, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 741800700, Adresa internet (URL): www.kpmg.ro
RomActiv Business Consulting S.R.L.
Adresa postala: Str. Caminului, Nr 22-24, sc.B, et.5, Ap. 29, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021743, Romania, Tel. +40 212104349, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212104349, Adresa internet (URL): www.romactiv.ro
CONNECTIONS CONSULT S.R.L.
Adresa postala: Ale Adrian Cirstea nr. 13 bl 37, scara 1, etaj 5, ap 96, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010323, Romania, Tel. +40 0722523306, Email: [email protected], Fax: +40 0311014394, Adresa internet (URL): http: //www.connectionsconsult.ro
FIATEST S.R.L.
Adresa postala: Intr Tocului, nr 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014151, Romania, Tel. 021-3121347, Email: [email protected], Fax: 021-3122106, Adresa internet (URL): www.fiatest.ro
I-TOM SOLUTIONS SRL
Adresa postala: Str Trestiana Nr 2 Bl3 Ap22, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 40376, Romania, Tel. +40 723348921, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.i-tom.ro
Professional Management Solutions S.R.L.
Adresa postala: Str. LT.COM. AV.DUMITRU DARIAN, Nr. 3, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031411, Romania, Tel. +40 212108810, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212108813, Adresa internet (URL): www.pm-solutions.ro
BDD Strategy Consulting S.R.L.
Adresa postala: Sector 3, Str. Negoiu, Nr. 8, Bl. D14, Ap. 22, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031126, Romania, Tel. 0728.028.202, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.bddstrategy.ro
RAMBOLL ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str. Turturelelor, nr. 11A, Phoenicia Business Centre, Corp C, et. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030881, Romania, Tel. +40 0213148314, Email: [email protected], Fax: +40 0213143175, Adresa internet (URL): www.ramboll.ro
RELIANS DEVELOPMENT & PLANNING SRL
Adresa postala: strada Frumoasa nr. 30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010987, Romania, Tel. +40 314327518, Email: [email protected], Fax: +40 314327517, Adresa internet (URL): www.reliansdp.com
GEA STRATEGY & CONSULTING S.A.
Adresa postala: Str. Clucerului, nr. 34, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011366, Romania, Tel. +40 722961909, Email: [email protected], Fax: +40 318053591, Adresa internet (URL): http: //www.geaconsulting.ro/
INSOFT APPLICATION
Adresa postala: Calea crangasi nr.10. bl.19A, sc.2, et.7, ap.91, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060336, Romania, Tel. +40 216655068
TRANSTECH ENGINEERS INC
Adresa postala: 624 Brea Canyon Road, Localitatea: Walnut, Cod postal: CA91789, United States, Tel. 0314379878, Email: [email protected]
GROUP EXPERT CONSULTING 2000
Adresa postala: Calea Grivitei nr.397, bl.N, sc.A, et.3, ap.9, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010722, Romania, Tel. 02131225867, Email: [email protected], Fax: 02121225075
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 788869.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 99500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PODCA - Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-2013 - cod SMIS 39072
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, se constata ca doua sau mai multe oferte s-au clasat pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea de catre operatorii economici clasati pe primul loc. Solicitarea de reofertare se face in scris iar oferta se depune in plic sigilat(inchis) in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 /+40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Concurentei ? Directia Juridic Contencios
Adresa postala: Adresa: P-ta Presei Libere nr.1, Corp D1, et.2, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. +40 214054406, Email: [email protected], Fax: +40 214054406, Adresa internet (URL): www.consiliulconcurentei.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2013 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer