Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru elaborarea de specificatii tehnice aferente documentatiilor de atribuire standardizate pentru Autoritatile de Management


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
237.120 RON

Castigatorul Licitatiei: ACT COMMUNICATION TEAM
Anunt de atribuire numarul 140396/04.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 136978
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.38, etaj.4 Registratura ANRMAP, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Balan, Tel. +40 0213118090, Email: [email protected], Fax: +40 0213118095, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru elaborarea de specificatii tehnice aferente documentatiilor de atribuire standardizate pentru Autoritatile de Management
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Autorita?ii Na?ionale pentru Reglementarea ?i Monitorizarea Achizi?iilor Publice, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, poartaA, etaj 4, Palat CFR., sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect prestarea unor servicii profesionale de consultanta pentru : -elaborarea de specificatii tehnice aferente documentatiilor de atribuire standardizate pentru Autoritatile de Management care gestioneaza instrumentele structurale pentru domeniul in care vor fi elaborate acestea;
-elaborarea unor modele standardizate de contracte pentru principalele tipuri de proiecte identificate la nivelul fiecarei Autoritati de Management ?i pentru care au fost elaborate specifica?iile tehnice standardizate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
237, 120RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S219-360924din14.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8784 Denumirea: Servicii de consultanta pentru elaborarea de specificatii tehnice aferente documentatiilor
V.1) Data atribuirii contractului 17.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACT COMMUNICATION TEAM
Adresa postala: Sos. Stefan cel Mare, nr.224, bl.43, sc.A, ap.29, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020161, Romania, Tel. +40 720150256, Email: [email protected], [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1248000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 237120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene, Fondul European de Dezvoltare Regionala, P.O.A.T., Proiect nr. 1.1.078, Axa prioritara/domeniul major de interventie: 1/1.1, Nr. SMIS 35292.
VI.2) Alte informatii
Participanti la procedura: S.C. ACT COMMUNICATION TEAM S.R.L; Asocierea SC RELIANS DEVELOPMENT&PLANNING S.R.L., S.C. RomCapital Invest S.A. si S.C. RELIANS CORP S.R.L.; Asocierea SC PROJECTS DEVELOPMENT CONSULTANTS S.R.L. si SC ARCHIDATA; Asocierea S.C. DELOITTE CONSULTANTA S.R.L. si SC DELOITTE AUDIT S.R.L.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Dinucu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2013 10:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer