Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru elaborarea programelor operationale Romania - Ucraina si Romania - Republica Moldova 2014-2020


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
524.056 RON

Castigatorul Licitatiei: HF Advising
Anunt de atribuire numarul 146458/31.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143959
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: DIRECIA ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 372111432, In atentia: Adina GOLACHE, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru elaborarea programelor operationale Romania - Ucraina si Romania - Republica Moldova 2014-2020
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de consultanta pentru elaborarea programelor operationale Romania - Ucraina si Romania - Republica Moldova 2014-2020.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71621000-7 - Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
524, 056.44RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S178-307525din13.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24 Denumirea: Consultanta pentru elaborarea Programului Romania-Ucraina 2014-2020 Lotul 1
V.1) Data atribuirii contractului 30.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HF Advising
Adresa postala: Str. Bozieni, nr.4, bl 834, sc.1 ap 49, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010765, Romania, Tel. 0722304509, Email: [email protected], Fax: 0372875089, Adresa internet (URL): www.formare.org.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 528629.03 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 166347.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Asocia?ia Centrul Roman de Politici Europene 10 %, conform formularului depus la oferta
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 25 Denumirea: Consultanta pentru elaborarea Programului Romania - Republica Moldova 2014-2020, Lotul 2
V.1) Data atribuirii contractului 30.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HF Advising
Adresa postala: Str. Bozieni, nr.4, bl 834, sc.1 ap 49, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010765, Romania, Tel. 0722304509, Email: [email protected], Fax: 0372875089, Adresa internet (URL): www.formare.org.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 528629.03 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 144108.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Asociatia Centrul Roman de Politici Europene 5 % si CRPE ? Republica Moldova 5 %, conform formularului depus la oferta.
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 26 Denumirea: Consultanta pentru elaborarea Evaluarii Strategice de Mediu pentru Programele Romania-Ucraina ?i Rom
V.1) Data atribuirii contractului 30.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: [email protected], Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 352419.35 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 213600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Asistenta Tehnica a Programului Operational Comun ?Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013"
VI.2) Alte informatii
In cazul IMM - urilor cuantumul garantiei de participare, garantiei de buna executie, respectiv cifra de afaceri va fi redus la jumatate.Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate. Declaratia va fi completata conform modelului prevazut in Anexa 1 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea cuantumului se aplica numai in cazul in care asocierea este alcatuita exclusiv din IMM-uri, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice, romane ori straine. Oferta se va prezenta in engleza sau romana.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul solutionare contestatii
Adresa postala: Apolodor nr.17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473, Fax: +40 0372111483, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer