Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru elaborarea strategiei INSPIRE si a proiectului de acte normative privind politicile tarifare, de schimb de date si de acces


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.095.350 RON

Castigatorul Licitatiei: PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144707/16.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141872
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, Sect.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Cercelaru, Tel. +40 213152520, Email: [email protected], Fax: +40 213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru elaborarea strategiei INSPIRE si a proiectului de acte normative privind politicile tarifare, de schimb de date si de acces
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea strategiei INSPIRE si elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la politicile tarifare si de schimb de date, drepturile de acces la seturile de date spatiale si serviciile aferente, in cadrul proiectului cu titlul ?INSPIRE - Decizii fundamentate, politici coerente la nivel national, un cadru european unitar?cod SMIS 37956, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2 ? Imbunatatirea capacitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79421200-3 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 095, 350RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9669/19.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S130-224844din06.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17435 Denumirea: Servicii de consultanta pentru elaborarea strategiei INSPIRE si a proiectului de acte normative priv
V.1) Data atribuirii contractului 13.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L.
Adresa postala: Str. Barbu Vacarescu , nr. 301-311, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020276, Romania, Tel. +40 212028616, Email: [email protected], Fax: +40 212028650, Adresa internet (URL): www.pwc.com/ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1153000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1095350.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 26
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European prin Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul major de interventie 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor
VI.2) Alte informatii
Desemnarea ofertei castigatoare: Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total calculat prin insumarea punctelor obtinute prin aplicarea fiecarui factor/subfactor de evaluare.Oferta care intruneste cel mai mare punctaj total va fi declarata castigatoare.In cazul in care in urma evaluarii se constata existenta a cel putin 2 oferte cu punctaj egal clasate pe primul loc, oferta care are cel mai mic pret va fi declarata castigatoare. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: cursul mediu B.N.R. comunicat la data publicarii anuntului de participare in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii din cadrul ANCPI
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.202A, etaj 10, camera 30, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Tel. +40 213152520, Email: [email protected], Fax: +40 213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2013 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer