Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru proiectul de concesionare a zonei turistice Pestera-Padina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.500.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. DELOITTE CONSULTANTA S.R.L. in calitate de lider al asocierii/consortiului format din S.C. DELOITTE CONSULTANTA S.R.L., "REFF & ASOCIATII" S.C.A. si S.C. BLOM ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 87755/14.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 81729
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel.0245-207.612, In atentia: ing. Traian ICOBET, Email: [email protected], Fax: 0245-616.827, Adresa internet (URL): www.cjd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru proiectul de concesionare a zonei turistice Pestera-Padina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta pentru proiectul de concesionare a zonei turistice Pestera-Padina
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79412000-5 - Servicii de consultanta in gestiune financiara (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
79140000-7-Servicii de consultanta si de informare juridica (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
79418000-7-Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 500, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Propunere financiara
30%
Descriere:
2.
Propunere tehnica
70%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S193-277694din07.10.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 64/11883/11884/1253 Denumirea: CONTRACT DE SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 2/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DELOITTE CONSULTANTA S.R.L. in calitate de lider al asocierii/consortiului format din S.C. DELOITTE CONSULTANTA S.R.L., "REFF & ASOCIATII" S.C.A. si S.C. BLOM ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 4-8, ETJ. 3, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 011141, Romania, Tel.021/222.16.61, 021/222.16.60, Fax: 021/222.16.61, 021/222.16.60
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2600000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2500000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 10, 321, 750 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
Valoarea totala a contractului: 10321750 RON - a fost calculata la cursul din data de 18.02.2010 (data semnarii contractului), unde 4, 1287 lei/euro.MENTIUNE: PRETUL CONVENIT PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI ESTE DE 2500000 EURO, EXCLUSIV TVA. PRETUL VA FI PLATIT IN LEI LA CURSUL BNR DIN ZIUA FACTURARI.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita, Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala: B-dul Independentei nr. 34, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130104, Romania, Tel.0245-612344 interior 269, Email: [email protected], Fax: 0245-611893
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Adresa postala: Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030982, Romania, Tel.021-3190114, Email: [email protected], Fax: 021-3117512, Adresa internet (URL): www.ccir.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor legale in vigoare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Dambovita, Directia Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic
Adresa postala: Piata Tricolorului nr. 1, Localitatea: Targoviste, judetul Dambovita, Cod postal: 130060, Romania, Tel.0040-245-207.612, Email: [email protected], Fax: 0040-245-616.827, Adresa internet (URL): www.cjd.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2010 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer