Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru realizarea analizei privind situatia existenta a datelor spatiale in Romania si colectarea, respectiv generarea metadatelor aferente datelor spatiale, consultanta pentru dezvoltarea de servicii de informare si corelare a in


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.350.730 RON

Castigatorul Licitatiei: BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL
Anunt de atribuire numarul 145062/24.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143054
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, Sect.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Cercelaru, Tel. +40 213152520, In atentia: Karla Docan, Email: [email protected], Fax: +40 213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru realizarea analizei privind situatia existenta a datelor spatiale in Romania si colectarea, respectiv generarea metadatelor aferente datelor spatiale, consultanta pentru dezvoltarea de servicii de informare si corelare a informatiilor cadastrale in contextul Directivei INSPIRE, inclusiv infrastructura hardware si software necesara realizarii activitatii de analiza a situatiei existenteadatelor spatiale din Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta pentru realizarea analizei privind situatia existenta a datelor spatiale in Romania si colectarea, respectiv generarea metadatelor aferente datelor spatiale, consultanta pentru dezvoltarea de servicii de informare si corelare a informatiilor cadastrale in contextul Directivei INSPIRE, inclusiv infrastructura hardware si software necesara realizarii activitatii de analiza a situatiei existenteadatelor spatiale din Romania. Crearea cadrului tehnic necesar realizarii infrastructurii de date spatiale din Romania in vederea alinierii la exigentele europene impuse prin Directiva INSPIRE.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72262000-9 - Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
38221000-0-Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent) (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 350, 730RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10708/08.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S143-249169din25.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19969 Denumirea: Servicii deconsultan?a pentru realizarea analizei privind situa?ia existenta a datelor spa?iale in
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL
Adresa postala: B-dul G-ral Vasile Milea nr 1 D, et 2, ap 2A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060787, Romania, Tel. +40 378600253, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 378600254, Adresa internet (URL): www.bion-team.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16351279.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16350730.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul major de interventie 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor
VI.2) Alte informatii
Desemnarea ofertei castigatoare: Oferta care are pretul cel mai mic va fi declarata castigatoare.- In situatia in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret in urma reofertarii de pret din cadrul rundei finale de licitatie electronica, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret)- Cerintele tehnice si cele referitoare la conditiile si modalitatea de participare laetapa finala de licitatie electronica si de desfasurare a acesteia sunt disponibile pe site-ul www.e-licitatie.ro in cadrul sectiunilor Termeni si conditii si Ajutor precum si in manualul de utilizare.Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor avea la dispozitie informatii privind pozitia pe care o ocupa in clasament.Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: cursul mediu B.N.R. comunicat la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Coduri CPV suplimentare: 71621000-7 Servicii de analiza sau consultanta tehnica
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii Publice
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 202A, etaj 10, camera 30, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Tel. +40 213152520, Email: [email protected], Fax: +40 213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer