Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru supervizarea lucrarilor la proiectul ?Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in sate lineare si puncte negre? si audit siguranta circulatiei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.385.675 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea AECOM INGENIERIA SRL (fosta INOCSA INGENIERIA, S.L. SPANIA FILIALA S.R.L.), (lider de asociere) si PRIMACONS GROUP S.R.L
Anunt de atribuire numarul 117333/29.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 118665
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: CNADNR SA ? Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. 021.264.32.99, In atentia: Dl. Horia NICOLAE, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: 021.264.32.98, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru supervizarea lucrarilor la proiectul ?Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in sate lineare si puncte negre? si audit siguranta circulatiei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: DN 1, SAFTICA, TINCABESTI, CIOLPANI, POTIGRAFU, PUCHENII MOSNENI, PUCHENII MARI, BARCANESTI-ROMINESTI, PUNCT PERICULOS KM. 78+985-79+985, BANESTI, PUNCT PERICULOS KM 91+200-92+700 , CORNU, NISTORESTI, COMARNIC, SINAIA, PREDEAL, TIMISU DE SUS, SACEL, APOLDU DE SUS, MIERCUREA SIBIULUI, PUNCT PERICULOS KM 386+900-387+900, SINTIMBRU, UNIREA, TURENI, VILCELE.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt descrise in Caietul de Sarcini (Capitolul 2 din Documentatia de atribuire).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79212000-3-Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 385, 674.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S54-088725din18.03.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/61929 Denumirea: Serv.de cns.pt sup.lucr.la proi."Mod.infra.priv.sg.circ.pe DN1, in sate lin.si pct negre"si audit sg
V.1) Data atribuirii contractului 10/24/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea AECOM INGENIERIA SRL (fosta INOCSA INGENIERIA, S.L. SPANIA FILIALA S.R.L.), (lider de asociere) si PRIMACONS GROUP S.R.L
Adresa postala: Calea Floreasca nr.141-143, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4393270.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3385674.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat de Uniunea Europeana in cadrul POS ? T Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 2, Instrument structuralFondul European de Dezvoltare Regionala (F.E.D.R).Tip de finantare: Cofinantare.
VI.2) Alte informatii
Contractul a fost incheiat in moneda Lei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021.408.36.00, Email: [email protected], Fax: 021.408.37.81, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala: -, Localitatea: -, Cod postal: -, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios din cadrul CNADNR SA
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. 021.264.34.07, Fax: 021.264.32.98, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2011 17:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer