Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta si asistenta in afaceri pentru someri indemnizati si neindemnizati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
159.986 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. EUROCERF PLUS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 56282/21.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 39376
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI
Adresa postala: Iasi, str. Cucu, nr. 1, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700082, Romania, Punct(e) de contact: CIPRIAN NECULA, Tel.0232/254578, Email: [email protected], Fax: 0232/264682
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta si asistenta in afaceri pentru someri indemnizati si neindemnizati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: JUDETUL Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA PENTRU INCEPEREA UNEI ACTIVITATI INDEPENDENTE SAU PENTRU INITIEREA UNEI AFACERI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74140000-2 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
159, 986RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5815
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6856 Denumirea: SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA
V.1) Data atribuirii contractului 7/29/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EUROCERF PLUS S.R.L.
Adresa postala: str. Rampei, nr. 9a, bl. Tineretului, parter, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700443, Romania, Tel.0232/211042, Fax: 0232/211042
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 230000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 159986.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232.217808, Fax: 0232.217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2008 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer