Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA PENTRU SOMERI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
128.550 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. BLUE CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 14398/30.07.2007
Informatii anunt de participare asociat 6645
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI
Adresa postala: Iasi, str. Cucu, nr. 1, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700082, Romania, Punct(e) de contact: CIPRIAN NECULA, Tel.0232/254578, Email: [email protected], Fax: 0232/264682
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA PENTRU SOMERI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: JUDETUL IASI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSULTANTA SI ASISTENTA PENTRU INCEPEREA UNEI ACTIVITATI INDEPENDENTE SAU PENTRU INITIEREA UNEI AFACERI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74140000-2 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 128, 550 RON si 128, 550RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5073 Denumirea: SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA IN AFACERI
V.1) Data atribuirii contractului 6/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BLUE CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: str. calea Galatii, nr. 24, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700082, Romania, Tel.0742/069390
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 129600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 128550.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 36
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SEARCH IT S.R.L. - SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA IN AFACERI - 36%
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: STR. A. PANU, NR. 25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700080, Romania, Tel.0232/260600, Fax: 0232/260600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-DUL DINICU DOBRESCU, NR. 38 SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010813, Romania, Tel.021/3118090, Fax: 021/3118095
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-DUL DINICU DOBRESCU, NR. 38 SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010813, Romania, Tel.021/3118090, Fax: 021/3118095
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2007 17:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer