Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta si conceptie tehnica pentru intocmirea Aplicatiei de Finantare, a Documentatiei Tehnice Suport, Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire a Lucrarilor de Investitii pentru proiectul ?Extinderea si mod


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.980.548 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 137848/29.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare si Finantari Externe, Tel. +40 241664046, In atentia: Dlui Stelian Budes, Email: [email protected], Fax: +40 241612283, Adresa internet (URL): www.rajac.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta si conceptie tehnica pentru intocmirea Aplicatiei de Finantare, a Documentatiei Tehnice Suport, Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire a Lucrarilor de Investitii pentru proiectul ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru Regiunea CONSTANTA - ILFOV?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Jud. CONSTANTAsi ILFOV
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al acestui contract il reprezinta intocmirea Aplicatiei de Finantare (inclusiv a tuturor documentelor suport), a proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a documentatiei de atribuire a contractelor de lucrari. Totodata, serviciile Prestatorului vor viza asistenta tehnica din partea Proiectantului, in conformitate curevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, acordata pe perioada executarii lucrarilor pentru contractele de lucrari tip executie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71800000-6-Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)
79418000-7-Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 980, 548RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CS 1B
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: CS 1B Denumirea: Serv de consultanta pt proiectul, , Ext si modern infrastr. de apa si apa pot in reg C-ta-Ilfov.
V.1) Data atribuirii contractului 27.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Strada Mr. Av. Stefan Sanatescu, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 11476, Romania, Tel. +40 213193212, Fax: +40 213193215
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4330938.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3980548.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorialde Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Traian, nr. 31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241551345, Fax: +40 241619628
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Tel. +40 241664046, Fax: +40 241662577
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2013 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer