Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica pentru reorganizarea RADET Bucuresti in societate si fuziunea acesteia cu societatea rezultata din divizarea ELCEN.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
334.875 RON

Castigatorul Licitatiei: Bostina &Asociatii S.P.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 142658/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Punct(e) de contact: LUCICA GHEORGHE, Tel. +40 372148000, Email: [email protected], Fax: +40 213126203 / +40 213108132, Adresa internet (URL): www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta si de reprezentare juridica pentru reorganizarea RADET Bucuresti in societate si fuziunea acesteia cu societatea rezultata din divizarea ELCEN.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
21 - Servicii juridice
Locul principal de prestare: Sediul Autoritatii Contractante RADET Bucuresti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta si de reprezentare juridica pentru reorganizarea RADET Bucuresti in societate si fuziunea acesteia cu societatea rezultata din divizarea ELCEN.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79110000-8 - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
334, 875.18RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
86/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 239 Denumirea: Servicii de consultanta si de reprezentare juridica pentru reorganizarea RADET Bucuresti in societat
V.1) Data atribuirii contractului 25.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Bostina &Asociatii S.P.R.L.
Adresa postala: Str. Silvestru nr. 12, Localitatea: Buucresti, Cod postal: 020735, Romania, Tel. 0213193500, Email: [email protected], Fax: 0213194827, Adresa internet (URL): www.bostinalawyers.eu
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 924317.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 334875.18 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET Bucuresti
Adresa postala: Str. Cavafii Vechi nr. 15, et. 7, cam. 70, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Tel. +40 372757840, Email: [email protected], Fax: +40 213126203, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer