Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta si reprezentare juridica in vederea achizitionarii si/sau exproprierii terenurilor necesare proiectului "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
519.216 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIATIA SCA "Dragomir si Asociatii" si S.C. TOPRO S.R.L., prin liderul de asociatie SCA "Dragomir si Asociatii"
Anunt de atribuire numarul 107009/27.11.2010
Informatii anunt de participare asociat 95888
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  ADRIAN HARAT, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: Gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta si reprezentare juridica in vederea achizitionarii si/sau exproprierii terenurilor necesare proiectului "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
21 - Servicii juridice
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi si localitati situate pe cursul raului Bahlui si/sau afluentii acestuia in judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consultanta si reprezentare juridica, servicii de consultanta si informare juridica in vederea achizitionarii si/sau exproprierii terenurilor necesare proiectului "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad".
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79110000-8 - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)
79130000-4-Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)
79140000-7-Servicii de consultanta si de informare juridica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
519, 216.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S248-356379din24.12.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S171-262261din03.09.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12327 Denumirea: Servicii de consultanta si reprezentare juridica in vederea achizi. si/sau exproprierii terenurilor
V.1) Data atribuirii contractului 11/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA SCA "Dragomir si Asociatii" si S.C. TOPRO S.R.L., prin liderul de asociatie SCA "Dragomir si Asociatii"
Adresa postala:  Str. Constantin Noica, nr. 159, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060052, Romania, Tel. 021/216.71.17, Fax:  021/318.71.15
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1059625.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 519216.25 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrogafic Prut-Barlad"Finantarea se va realiza: de la bugetul de stat, prin Ministerul Mediului si din Grantul UE - Fondul de coeziune in cadrul POS de mediu Axa prioritara 5.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232/217.808, Fax:  0232/255.907
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic A.B.A. Prut-Barlad
Adresa postala:  Str. Theodor Vascauteanu, nr. 10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Tel. 0232/218.192, Fax:  0232/213.884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.11.2010 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer