Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de contractare a unei finantari ramburasabile ? linie de credit in valoare de 900.000 lei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
89.443 RON

Castigatorul Licitatiei: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
Anunt de atribuire numarul 139048/10.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131569
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
Adresa postala: LOC. JIMBOLIA, JUD. TIMIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA CIRLIG, Tel. +40 256360655, Email: [email protected], Fax: +40 256360682, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de contractare a unei finantari ramburasabile ? linie de credit in valoare de 900.000 lei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: str. Contele Csekonics, nr. 4, orasul Jimbolia, jud. Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractare linie de credit in valoare de 900.000 lei necesara finantarii cheltuielilor eligibile pentru contractul nr. 41/ 12.03.2012 cu finantare europeana, contract ce are ca obiect achizitia de Echipamente medicale pentru dotarea salii de operatii pentru interventii in ortopedie ? traumatologie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
89, 442.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 227 Denumirea: SERVICII DE CONTRACTARE A UNEI FINANTARI RAMBURSABILE -linie de credit in valoare de 900000 lei
V.1) Data atribuirii contractului 21.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030016, Romania, Tel. 0213149190 interior 5275, Email: [email protected], Fax: 0213126783, Adresa internet (URL): www.bcr.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 89442.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Vor fi preselectati candidatii, in ordine descrescatoare a clasamentului realizat in functie de valoarea cifrei medii de afaceri globala (CMA) pe ultimii 3 ani. Astfel candidatul cu valoarea cea mai mare a acestui indicator se va clasa pe locul 1 fiind urmat de ceilalti candidati in ordinea descrescatoare a valorii indicatorului. In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate. In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.In cazul in care, in urma derularii rundelor de negocieri, pe locul I se afla doua sau mai multe oferte care contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza sa prezinte o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru a se beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic - Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia
Adresa postala: str. Contele Csekonics, nr. 4, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Tel. +40 256360655, Email: [email protected], Fax: +40 256360682
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2012 11:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer