Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatare de slam a rezervoarelor de depozitare titei, rezervoare de scursori, decantoare si retea de canalizare apartinand S.C. CONPET S.A, cu toate operatiunile aferente curatirii precum si transportul slamului rezultat si distrugerea lui in


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
390.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ENVIROTECH S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146216/10.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142584
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: Sinziana Motoc, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatare de slam a rezervoarelor de depozitare titei, rezervoare de scursori, decantoare si retea de canalizare apartinand S.C. CONPET S.A, cu toate operatiunile aferente curatirii precum si transportul slamului rezultat si distrugerea lui in conditii de siguranta pentru mediu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Puncte de lucru ale achizitorului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatare de slam a rezervoarelor de depozitare titei, rezervoare de scursori, decantoare si retea de canalizare apartinand S.C. CONPET S.A, cu toate operatiunile aferente curatirii precum si transportul slamului rezultat si distrugerea lui in conditii de siguranta pentru mediu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90913200-2 - Servicii de curatare a rezervoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
390, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: S-CA 424 Denumirea: Servicii de curatare de slam rezervoare de depozit.titei, de scursori, decantoare si retea canalizare
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENVIROTECH S.R.L.
Adresa postala: Bd Aurel Vlaicu, nr. 123A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900075, Romania, Tel. 0241/583804, Email: [email protected], Fax: 0241/583804, Adresa internet (URL): www.envirotech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 390000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1) Ofertantul are obligatia sa completeze si sa prezinte Formularul nr. 22 din Sectiunea ?Formulare?, ?Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale obligatorii?. Oferta va fi considerata neconforma in cazul in care se fac propuneri de modificare a clauzelor contractuale obligatorii si care sunt in mod dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.2) Ofertantul va prezenta toate documentele de calificare solicitate prin FDA in oferta depusa; altfel, oferta va fi considerata inacceptabila, cu exceptia situatiei prevazute la art. 11, alin. (4)-(5) din HG 925/2006, cu conditia respectarii prevederilor alin. (4). Nu se admit completari de documente sau inlocuiri de documente existente dupa data limita de depunere a ofertei.PRECIZARI: In cazul ofertei comune, se va prezenta pe plicul exterior Acord de asociere in original, completat, semnat si stampilat, conf.modelului din ?Formulare?. Criteriile de calificare de la punctul III.2.1. ? Situatia personala inclusiv inregistrare se indeplinesc individual. Dintre acestea, cerinta privind autorizarea necesara se indeplineste prin cumul de catre grupul de asociati numai cu conditia ca asociatul care prezinta autorizarea sa indeplineasca integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea. E obligatoriu ca fiecare asociat sa completeze si sa prezinte documentele solicitate la punctul III.2.1., cu exceptia autorizarii. Tertul sustinator, daca este cazul, va prezenta Declaratiile privind: neincadr. la art.180, la art.181-lit. a), c1) si d), si art. 69 ind.1 din OUG 34/2006, precum si Angajament ferm de sustinere cf. modelului din ?Formulare?. Declaratia priv.neincadrarea la art. 69 ind.1 trebuie completata si de subcontractant si de tert. Cerinta privind Autorizarea nu poate fi indeplinita de catre tertul sustinator deoarece nu este o resursa transferabila. Cerinta de la punctul III.2.2.-Capacitatea economica si financiara se indeplineste prin cumul de catre grupul de asociati. Cerintele de la punctul III.2.3 ? Capacitatea tehnica se indeplinesc astfel: cerinta 1 privind exp.similara ? se indeplineste prin cumul; cerinta 2 priv.subcontractantii ? se indeplineste individual, de fiecare asociat; cerintele 3 si 4 privind dotarea tehnica si personalul se indeplinesc prin cumul, cu cond.ca asociatul (sau daca este cazul, subcontractantul), sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta dotarea tehnica si/sau personalul. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor, ofertantii asociati vor prezenta, fiecare, documentele solicitate la aceste puncte. Cerintele privind certificarea sistemului de management al calitatii si certificarea sistemului de management al mediului se indeplinesc individual de asociati, fiecare pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, la incheierea contractului cu autoritatea contractanta, asociatia isi va legaliza asocierea, prezentand contractul de asociere, autentificat sau legalizat notarial, cu clauzele obligatorii: partile contractante, obiectul, scopul, durata asocierii, executia contractului si contributia partilor la executia acestui contract, cauzele de incetare a asocierii, confidentialitate, litigii; liderul asocierii va fi pe deplin responsabil in fata autoritatii contractante pentru executia contractului, inclusiv platile; Platile vor fi efectuate direct catre liderul asociatiei. Liderului asociatiei ii revine responsabilitatea platii asociatului. Contractul de asociere autentificat sau legalizat notarial va constitui anexa la contractul incheiat cu autoritatea contractanta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Adresa postala: Str. Anul 1848 nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 244401360, Fax: +40 244516451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer