Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
116.800 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PROFESSIONAL CLEAN SERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 59545/18.09.2008
Informatii anunt de participare asociat 41297
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Lucian Blaga nr. 9, Localitatea: Medias, Cod postal: 551009, Romania, Punct(e) de contact: Szomboti Claudia, Tel.0269805135, In atentia: Serviciului Contracte, Email: [email protected], Fax: 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatenie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: LOTUL I la Sediul S.I.R.C.O.S.S. Str. Lucian Blaga, nr. 9, Medias, Judetul Sibiu;
LOTUL II la Sectia Medias Str. Garii, nr. 7, Medias, Judetul Sibiu;LOTUL III la Sectia Mures, Str. Libertatii, Nr. 110 A, Targu Mures, Judetul Mures;
LOTUL IV la Atelier Roman, Str. Luncii, Com. HoriaLOTUL V la Atelier Craiova, Str. Teilor, nr 116, Craiova, Judetul Dolj;
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea acestor servicii este necesara pentru ca realizarea curatenieisa se faca de catre o firma specializata, care sa asigure un mediu optim de desfasurare a activitatilor personalului angajat
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90911100-7 - Servicii de curatare a locuintelor (Rev.2)
90911300-9-Servicii de curatare a ferestrelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
116, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret Servicii Curatenie Intretinere [lei/zi]
70%
Descriere:
2.
Tarif mediu Servicii Curatenie [lei/mp]
5%
Descriere:
3.
Tarif mediu Servicii Curatenie [lei/buc]
5%
Descriere:
4.
Tarif mediu Servicii Curatenie [lei/ml]
5%
Descriere:
5.
Timp de raspuns la comanda scrisa
5%
Descriere:
6.
Disponibilitatea prestarii acestor servicii sambata
5%
Descriere:
7.
Disponibilitatea prestarii acestor servicii duminica
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 96 Denumirea: Servicii de curatenie - la Atelier Craiova
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PROFESSIONAL CLEAN SERV S.R.L.
Adresa postala: str. George Fotino nr. 2, Bl b8, Sc 4, Ap 3, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200481, Romania, Tel.0351/416387, Fax: 0351/416387
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 97 Denumirea: Servicii de curatenie - la Atelier Roman
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VLADELSOR SERV S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, bl 3, Sc C, Ap 26, Localitatea: Roman, Cod postal: 611058, Romania, Tel.0233/733462, Fax: 0233/741278
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 98 Denumirea: Servicii de curatenie - la LA SEDIU S.I.R.C.O.S.S., SECTIA MEDIAS SI SECTIA MURES
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CASA INVEST S.R.L.
Adresa postala: STR. TITEL PETRESCU, NR. 10, Localitatea: Medias, Cod postal: 3125, Romania, Tel.0269846411, Email: [email protected], Fax: 0269846411
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 83000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Alba Iulia
Adresa postala: Str. I. C. Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810285, Fax: 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile de la data luarii la cunostiinta de catre contestator a actului emis de catre autoritatea contractanta pe care il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - S.I.R.C.O.S.S.
Adresa postala: Str. Lucian Blaga nr. 9, Localitatea: Medias, Cod postal: 551009, Romania, Tel.0269/805135, Email: [email protected], Fax: 0269/830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2008 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer