Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
319.158 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DEEP SERV SRL
Anunt de atribuire numarul 42912/11.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 33855
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Tiberia Rus, Tel.316.37.04, Email: [email protected], Fax: 316.37.04
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatenie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: B-dul Libertatii nr 12, str Justitiei nr 59-61, B-dul Libertatii nr 18, sector 5 si str Sublt. Alex Borneanu nr 4, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie la sediile MMDD, conform caietului de sarcini (SECTIUNEAII DIN FISA DE DATE A ACHIZITIEI)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74750000-1 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.1)
74722000-6-Servicii de curatare a ferestrelor (Rev.1)
74735000-0-Servicii de curatare a parcarilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
319, 158RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1309/AK Denumirea: Servicii de curatenie
V.1) Data atribuirii contractului 4/18/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DEEP SERV SRL
Adresa postala: Str. Dudului nr. 15, Localitatea: Campineanca, Cod postal: -, Romania, Tel.0237.225.553, Email: [email protected], Fax: 0237.225.553
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 319158.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: B-dul Libertatii nr 12 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel.316.37.04, Email: [email protected], Fax: 316.37.04
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2008 16:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer