Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie, igienizare si dezinfectie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.692.000 RON

Castigatorul Licitatiei: UNIVERSAL MED CLEANING
Anunt de atribuire numarul 144822/10.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142575
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI BUCURESTI
Adresa postala: STR.CAL.GRIVITEI NR.218 SECT.1-BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010761, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA NAVODARU, Tel. +40 0212240946/ 47, Email: [email protected], Fax: +40 0212241800, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatenie, igienizare si dezinfectie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: SPITALUL CLINIC DE URGENTA DE CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE si ARSURI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru prestari servicii de curatenie, igienizare si dezinfectie (profilactica, curenta si/sau terminala prin mijl chimice a supraf si echipamentelor noncritice) in interiorul si exteriorul unitatilor sanitare cu paturi, cu produse/materiale/substante/agenti de curatare si dezinfectie (necesare indepl activitatilor/operatiunilor) incluse in pretul serv, asa cum acestea sunt detaliate in contextul caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 692, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S134-232652din12.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6015 Denumirea: SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE
V.1) Data atribuirii contractului 14.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIVERSAL MED CLEANING
Adresa postala: CALEA GRIVITEI NR.232, BL.2, SC.F, AP.166, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010764, Romania, Tel. +40 0722579475, Email: [email protected], Fax: +40 0212100377
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1707553.44 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1692000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
d) Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: - inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire;
- in vederea realizarii licitatiei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari? din sistem.e) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze;
- procedura se va finaliza dupa desfasurarea rundei de licitatie electronica.In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inregistrat in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.f) Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una) runda;g) Inceperea licitatiei electronice: la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei;h) Durata unei runde de licitatie electronica: 1 (una) zi.i) Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica, conform art. 42 din HG 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati on-line si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem (informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la www.e-licitatie.ro). Ofertele depuse de operatorii economici care nu sunt inregistrati on-line si nu detin certificat digital valid pentru acces in sistem, nu pot fi luate in considerare.In cazul in care se constata dupa licitatia electronica ca una sau mai multe oferte sunt clasate pe locul I cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.NOTA: Dupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorului economic situat pe primul loc, conform clasamentului afisat de operatorul SEAP, sa transmita autoritatii contractante formularul de oferta completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR. 5, SECTOR 4 , ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091, Romania, Tel. +40 213195180, Fax: +40 213321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE URGENTA DE CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI
Adresa postala: STR. CALEA GRIVITEI, NR. 218, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010761, Romania, Tel. +40 0212240946/ 47, Email: [email protected], Fax: +40 0212241800
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 16:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer