Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie la sediile ST Bacau si DET


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
390.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Invest Milenium S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145789/22.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141064
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Strada Oituz, nr.41, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: Maria Draghia, Tel. +40 234207165, In atentia: Sucursala de Transport Bacau-Serv. Comercial, Email: [email protected], Fax: +40 234517456, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatenie la sediile ST Bacau si DET
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: sediulST Bacau (inclusivDETsi Teletrans), C.E. Iasi sistatiile de transformare mentionate lacap. 7 din caietul de sarcini
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii decurateniein vederea asigurarii si mentinerii unuimediu adecvatde munca privind curatenia si igiena, pentru angajatii ST Bacau, DET Bacau si Teletrans.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
390, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 2319_STBC
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 466 Denumirea: Servicii de curatenie la sediile ST Bacau si DET
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Invest Milenium S.R.L.
Adresa postala: Str. Ana Ipatescu nr.13, Bl. 13, Sc.A, Et 2, Ap 7, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600005, Romania, Tel. 0234516251, Email: [email protected], Fax: 0234516251, Adresa internet (URL): www.investmilenium.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 480000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 390000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Formular pentru acces, conform Formular 17.Nota: Accesul operatorilor economici, in locatiile Sucursalei de Transport Bacau, se face numai in baza unui ?Formular pentru acces?, completat cu datele de identificare ale personalului si mijloacelor de transport utilizate. Acest formular urmeaza sa fie aprobat de C.N.T.E.E.?Transelectrica? S.A., Societate Administrata in Sistem Dualist, prin grija S.T.Bacau, d-l. Cosmin Craescu, telefon +40 747494566. Operatorul economic va prezenta Formularul 17, completat cu datele de identificare ale personalului si mijloacelor de transport utilizate. In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta Formular 17.2.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, dupa faza de licitatie electronica, au preturiegale, autoritatea contractantava solicita, in termen de 2 (doua) zile lucratoare, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.3.Dupa runda de reofertare, toti ofertantii participanti care si-au modificat propunerea financiara fata de cea prezentata in sedinta de deschidere, au obligatia ca in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la finalizarea licitatiei electronice, sa transmita autoritatii contractante noile propuneri financiare, asa cum au fost solicitate initial in documentatia de atribuire, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.4. Operatorul economic poate beneficia si de sustinerea capacitatii tehnice si/sauprofesionale cu respectarea art.190 din OUG 34/2006 si art.11^1 din HGR 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular6 si anexele la acesta). In conformitate cu art.5, alin.(3) din Ordinul ANRMAPnr. 509/2011 angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori se va prezenta in original.5.In cazul in care operatorul economic uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a inscrie in Formular 7 si anexa 1 la acesta numai documentele, pe care nu le-a depus in oferta, dar care urmeaza sa le prezinte la cererea scrisa a autoritatii contractante.6.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. ?TRANSELECTRICA? S.A. Societate Administrata In Sistem Dualist prinSucursala de Transport Bacau ? Consilier juridic
Adresa postala: Str.Oituz, nr.41, camera 15, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234207164, Email: [email protected], Fax: +40 234517456
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2013 13:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer