Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CURATENIE PENTRU SEDIILE SUCURSALEI JUDETENE TIMIS


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.015 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PRINT CENTER SRL
Anunt de atribuire numarul 21048/14.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 16183
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Punct(e) de contact: DUMITRA MIHAILA, Tel.021 3054974, Email: [email protected], Fax: 021 3150305, Adresa internet (URL): www.apia.org.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CURATENIE PENTRU SEDIILE SUCURSALEI JUDETENE TIMIS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: SEDIILE SUCURSALEI JUDETENE APIA TIMIS
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor realiza servicii de curatenie pentru sediile sucursalei judetene APIA TIMIS
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74700000-6 - Servicii de curatenie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 015RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22737/26.06.07
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 218 Denumirea: CONTRACT DE SERVICII DE CURATENIE PENTRU SEDIILE CENTRULUI JUDETEAN TIMIS
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRINT CENTER SRL
Adresa postala: Str. POMICULTURII, nr. 10, ,Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: -, Romania, Tel.02560212086, Fax: 02560212086
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41650.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22015.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Fax: 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Adresa postala: Bd Carol I nr. 17 , sector 2, , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel. , Fax: , Adresa internet (URL): , Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Tel.021 3054948, Email: [email protected], Fax: 021 3150305
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2007 17:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer