Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie si igenizare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.160.144 RON

Castigatorul Licitatiei: UNIVERSAL MED CLEANING
Anunt de atribuire numarul 141612/16.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134669
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR ALEXANDRU TRESTIOREANU
Adresa postala: SOS. FUNDENI, NR.252, SECTOR 2 , BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022328, Romania, Punct(e) de contact: ILIESCU ELENA, Tel. +40 212271200, Email: [email protected], Fax: +40 213183563, Adresa internet (URL): www.iob.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SPITALICEASCA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatenie si igenizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR ALEXANDRU TRESTIOREANU SOS. FUNDENI, NR.252, SECTOR 2
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul principal al acord cadru vizeaza asigurarea suportului din punct de vedere al serviciilor necesare corespunzatoare (curatenie, igienizare, dezinfectie, intretinere spatii interioare)in confmitate cu actele si normative in vigoare aplicabile in unitati sanitare cu paturi, la cantitatea si calitatea ceruta, pentru spatiile situate in incinta apartinand autoritatii contractante, in vederea desfasurarii activitatii specifice acesteia in conditii de eficienta si siguranta maxima.Obiectivele complementare ale acord cadru vizeaza: asigurarea indeplinirii necesititatilor prezentesi viitoare ale autoritatiicontractante din punct de vedereal servicii necesare din sfera de cuprindere a domenii de activit: curatenie, igienizare, dezinfectie, intretinere spatii interioare; reducerea unor riscuri specifice domeniuluide activitate al autoritatiicontractante; asigurarea serviciilor suplimentare suplimentare si/sau complementare/conexe realizarii obiectivului pentru spatiidin incinta apartinand autoritatiicontractante; asigurareaunor contacte stabile, bazate pe eficienta si promptitudine cat si continuitate, cu un prestator de servicii capabil sa asigure indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 160, 143.68RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
289/10.01.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S020-031186din29.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3293 Denumirea: SERVICII DE CURATENIE SI IGENIZARE
V.1) Data atribuirii contractului 15.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIVERSAL MED CLEANING
Adresa postala: CALEA GRIVITEI NR.232, BL.2, SC.F, AP.166, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010764, Romania, Tel. 0722416699, Email: [email protected], Fax: 0212301230
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7221446.28 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7160143.68 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-In cazul in care pretul cel mai scazut va fi acelasi pentru mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile ( preturi egale ) se va proceda la solicitarea ofertelor finale de pret pana la departajare. Ofertele vor fi depuse in plic inchis pana la un termen limita clar stabilit ( sicomunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta . Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, in plic inchis pana departajarea va putea fi posibila.-Ofertantul Conform art. 11, alin (4) din HG 925/2006, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin careconfirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. (4), ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Adresa postala: BLVD.UNIRII NR.37, SEC3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 213305658, Email: [email protected], Fax: +40 213306152, Adresa internet (URL): www.TMB.RO
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM ART.2562*)litera a din OUG34/2006 MODIFICATA SI ACTUALIZATA-in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal,
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. AL. TRESTIOREANU
Adresa postala: Adresa postala: SOS.FUNDENI NR252, SECTOR2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022328, Romania, Tel. +40 212271200, Email: [email protected], Fax: +40 213183563, Adresa internet (URL): WWW.IOB.RO
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2013 17:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer