Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie si servicii pentru stingerea incendiilor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
301.696 RON

Castigatorul Licitatiei: MINPREST SERV
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 82104/19.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Anca Petreus, Tel.0253372739, Email: [email protected], Fax: 0253371590, Adresa internet (URL): www.termorov.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatenie si servicii pentru stingerea incendiilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de "Servicii de curatenie si servicii pentru stingerea incendiilor " cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
75251100-1-Servicii de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
301, 695.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: M271 Denumirea: Servicii de curatenie si servicii pentru stingerea incendiilor
V.1) Data atribuirii contractului 3/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MINPRESTSERV
Adresa postala: ROVINARI, CARTIER VART, NR.97, JUD GORJ, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 21500, Romania, Tel.0253371513, Email: [email protected], Fax: 0253371514
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 306699.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 301695.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251/413179, Fax: 0251/415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Gorj
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr. 34, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel.0253/218661, Fax: 0253/218147
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Servicii
Adresa postala: str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel.0253/372556, int. 339, Fax: 0253/371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2010 13:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer