Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curierat pentru livrarea la domiciliul titularilor a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare a vehiculelor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.450.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Compania Nationala Posta Romana S.A.
Anunt de atribuire numarul 74811/10.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 64603
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala: Moliere nr.6-8, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011964, Romania, Punct(e) de contact: Loreta Liliana Licht, Tel.0212080414, Email: [email protected], Fax: 0212080403, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: administrare de imobile pe baza de tarife si contracte
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curierat pentru livrarea la domiciliul titularilor a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare a vehiculelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Livrarile se fac de la sediul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor (DRPCIV) din Sos Pipera nr.49, Sector 2, Bucuresti pe tot teritoriul Romaniei - servicii de curierat pentru livrarea la domiciliul cetateanului a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare a vehiculelor.
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in livrarea unui numar maxim de 5.000.000 de documente (permise de conducere si certificate de inmatriculare a vehiculelor), pe parcursul a 4 ani, la domiciliul solicitantilor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64120000-3 - Servicii de curierat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 450, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S67-096894din07.04.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7476 Denumirea: Achizitionare de servicii de curierat pt livrarea la domiciliul titularilor a permiselor de conducer
V.1) Data atribuirii contractului 6/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Compania Nationala Posta Romana S.A.
Adresa postala: Bd. Dacia nr. 140 Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18450000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termen de atac 10 zile de la data luarii la cunostinta a unui act / decizii a autoritatii contractante considerate nelegale.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A. A.P.P.S.
Adresa postala: Str. Moliere nr.6-8 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011964, Romania, Tel.0212080414, Fax: 0212080403
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2009 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer