Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de depozitare a 16870 tone deseuri rezultate din lucrari de excavare (pamant, moloz, beton) si a 290 tone deseuri provenite din izolatia termica.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
749.795 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L - S.C. ROSAL GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 115910/10.10.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala:  Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0372.148.000, In atentia:  Lucica Gheorghe, Email:  [email protected]o, Fax:  021.312.62.03/021.310.81.32, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de depozitare a 16870 tone deseuri rezultate din lucrari de excavare (pamant, moloz, beton) si a 290 tone deseuri provenite din izolatia termica.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de depozitare a 16870 tone deseuri rezultate din lucrari de excavare (pamant, moloz, beton) si a 290 tone deseuri provenite din izolatia termica.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63121100-4 - Servicii de depozitare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
749, 795RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
82/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 208 Denumirea: Servicii de depozitare a deseurilor rezultate din excavare(pamant, moloz) si din izolatia termica
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L - S.C. ROSAL GRUP S.R.L.
Adresa postala:  Str. Aleea Vlasiei nr. 4, bl.MII b 8/2, sc.2, parter, ap. 48, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061746, Romania, Tel. 021/411.99.71, Email:  [email protected], Fax:  021/411.99.72
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 779450.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 749795.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021/408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021/408.37.00, Adresa internet (URL):  http: //tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala:  Str. Cavafii Vechi, nr. 15, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Tel. 0372.757.840, Email:  [email protected], Fax:  021/312.62.03, 021/310.81.32, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2011 09:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer