Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?SERVICII DE DERATIZARE, DEZINFECTIE, DEZINSECTIE ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.705 RON

Castigatorul Licitatiei: TURISM PARC SA
Anunt de atribuire numarul 139540/04.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131365
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU- EMC MOTRU, STR.CALEA SEVERINULUI, NR.19, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: Ion Claudiu Savescu, Tel. +40 374178146, Email: [email protected], Fax: +40 253410422, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?SERVICII DE DERATIZARE, DEZINFECTIE, DEZINSECTIE ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediile administrative ale EMC Motru Cariera Lupoaia, Cariera Rosiuta, statii electrice 20/6Kv
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?SERVICII DE DERATIZARE, DEZINFECTIE, DEZINSECTIE ?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90923000-3 - Servicii de deratizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 704.73RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
23039
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 119DMMO Denumirea: SERVICII DE DERATIZARE, DEZINFECTIE, DEZINSECTIE
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TURISM PARC SA
Adresa postala: BD.CTN BRINCUSI NR.10, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210164, Romania, Tel. +40 0769250402, Email: [email protected], Fax: +40 0253215981, Adresa internet (URL): www.hotelbrincusi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34950.36 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10704.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua oferta de pret depusa in plic sigilat, castigator fiind declarat ofertantul cu oferta cea mai mica de pret.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie EMC Motru
Adresa postala: str.Calea Severinului, nr.19, Municipiul Motru, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 374178252, Fax: +40 253410035
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2012 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer