Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE DESZAPEZIRE - LOT NR. 1


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
341.751 RON

Castigatorul Licitatiei: DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143669/17.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. CALARASI
Adresa postala: str. Prelungirea Dobrogei nr. 16, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910086, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Dragomir, Tel. +40 242318784, Email: [email protected], Fax: +40 242318785
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital integral de stat
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE DESZAPEZIRE - LOT NR. 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: DJ 201B, DJ 303
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE DESZAPEZIRE - LOT NR. 1
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
341, 750.64RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32 Denumirea: SERVICII DE DESZAPEZIRE - LOT NR. 1
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Adresa postala: STR. CHICIUREI 35-49, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 0213464108, Email: [email protected], Fax: +40 0213464109, Adresa internet (URL): www.deltaacm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 355934.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 341750.64 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S.C. Delta A.C.M. 93 S.R.L. a executat in asociere cu S.C. Eurogrup Transport D.G. S.R.L. lucrarea "Imbunatatirea accesului la reteaua rutiera europeana de transport TEN-T7 in judetul Calarasi, prin reabilitarea si modernizarea DJ 201B, km. 19+000 - km. 39+950, pe traseul lim. jud. Ialomita - Valea Argovei si DJ 303, km. 26+294 - km. 48 +278 pe traseul Valea Argovei - Manastirea". Lucrarea a fost executata in cadrul P.O.R. 2007 - 2013, receptia lucrarii facandu-se in 2012. Garantia acordata lucrarii este de 7 (sapte) ani, timp in care constructorul are obligatia de a remedia pe cheltuiala proprie orice defectiune aparuta. A fost aleasa procedura de negociere fara publicare de anunt de participare cf. art. 122 lit. b.din OUG 34/2006 cu compl si modif ulterioare, in baza Procesului verbal nr. 10825/25.10.2013, incheiat intre reprezentantii C.J.Calarasi si S.C. Drumuri si Poduri S.A. Calarasi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Calarasi
Adresa postala: str. Bucuresti nr. 106, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910068, Romania, Tel. +40 242316157, Fax: +40 242316157
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. CALARASI
Adresa postala: str. prelungirea Dobrogei nr. 16, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910021, Romania, Tel. +40 242318784, Email: [email protected], Fax: +40 242318785
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer