Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de deszapezire


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.667.681 RON

Castigatorul Licitatiei: GIDA PROD SERV SRL
Anunt de atribuire numarul 140922/01.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134274
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 6
Adresa postala: Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061521, Romania, Punct(e) de contact: ovidiu papurica, Tel. +40 214102550, Email: [email protected], Fax: +40 214101681, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de deszapezire
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: raza sectorului 6
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de deszapezire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 667, 681.22RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S235-387212din06.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 01 Denumirea: Servicii de deszapezire cu utilaje multifunctionale pentru deszapezire si combaterea poleiului
V.1) Data atribuirii contractului 29.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GIDA PROD SERV SRL
Adresa postala: STR PADESU NR 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041342, Romania, Tel. +40 0213324881, Email: [email protected], Fax: +40 0213324881
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 997920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1048320.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 02 Denumirea: Servicii de deszapezire cu incarcatoare frontale si autobasculante
V.1) Data atribuirii contractului 29.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GHECON CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: SOS.MIHAI BRAVU, NR.444, BL.V10, SC.1, ET.6, AP.28, SECTOR3, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. 021/320.04.66, Email: [email protected], Fax: 021/320.04.66
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 624000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 619361.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
in cazul in care vor fi depuse mai multe oferte egale si care au cel mai mic pret, se va solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara in plic inchis, iar acordul cadru va fi atribuit celui a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bd.Unirii nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr.107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Tel. +40 213321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana sector 6 - Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala: Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061521, Romania, Tel. +40 214102550
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2013 14:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer