Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de deszapezire a drumurilor judetene, in perioada 15.11.2013-31.03.2014.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.488.984 RON

Castigatorul Licitatiei: TANCRAD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146528/14.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141784
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice cam.132, Tel. +40 239619600, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de deszapezire a drumurilor judetene, in perioada 15.11.2013-31.03.2014.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: drumurile judetene din judetul Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru realizarea serviciilor de deszapezire a drumurilor judetene , se are in vedere prestarea urmatoarelor categorii de servicii: -Imprastierea manuala a materialului antiderapant din gramezi ( cuprinde procurarea materialului antiderapant, transportul si depozitarea in gramezi si imprasierea acestuia pe sectoarele de drum periculoase);
-Imprastierea manuala a materialului antiderapant ( cuprinde procurarea materialului antiderapant, incarcarea din depozit si imprastierea manuala aacestuia, inclusiv transportul );
-Imprastierea mecanizata a materialului antiderapant ( cuprinde procurarea materialului antiderapant, incarcarea din depozit si imprastierea mecanizata a acestuia );
-Curatirea mecanizata a zapezii din care : a) cu autofreza;b) cu alte utilaje ( autogreder, greder semipurtat, autocamion cu lama, buldoexcavator, etc. )-Curatirea manuala a zapezii ( cuprinde curatirea manuala in zonele in care nu se poate actiona mecanizat ? poduri, podete, pasaje, treceri la nivel, etc.- si asigurarea scurgerii apelor prin realizarea de nise in cordoanele de zapada );
-Degajarea carosabilului de obstacole care blocheaza traficul ( copaci, crengi, etc. mai putin autovehicole implicate in accidente rutiere ), incidente neprevazute provocate de fenomene meteo neprevazute ( vijelii, chiciura )
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 488, 983.42RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S179-309272din14.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 283 Denumirea: Serviciul de deszapezire pe drumurile judetene
V.1) Data atribuirii contractului 07.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TANCRAD S.R.L.
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 169-J, Localitatea: Galati, Cod postal: 800343, Romania, Tel. 0236406109, Email: [email protected], Fax: 0236417432, Adresa internet (URL): www.tancrad.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2489236.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2488983.42 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In conformitate cu art 11 alin (4) din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, contin in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, care au oferit cel mai mic pret, reofertarea in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BRAILA, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 47, Localitatea: Braila, Cod postal: 810017, Romania, Tel. +40 239613370, Fax: +40 239612608
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila-Comp. Juridic
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel. +40 239619600, Fax: +40 239609044
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 15:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer