Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de deszapezire pe autostrada A2, sector Lehliu-Cernavoda si servicii de transport rutier, inchirieri de autovehicule, utilaje pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si a poleiului


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.989.870 RON

Castigatorul Licitatiei: ASTALROM S.A.
Anunt de atribuire numarul 86028/22.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 74108
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, Str. Traian, Fn, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900716, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul licitatii-aprovizionare, Tel.0241/581.147, In atentia: Teodora Chirica, Email: [email protected], Fax: 0241/584.371, Adresa internet (URL): www.drdpct.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de deszapezire pe autostrada A2, sector Lehliu-Cernavoda si servicii de transport rutier, inchirieri de autovehicule, utilaje pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si a poleiului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Autostrada A2, sector Lehliu-Cernavoda
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de deszapezire pe Autostrada A2, sector Lehliu-Cernavoda si servicii de transport rutier, inchirieri de autovehicule, utilaje pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si a poleiului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 989, 869.58RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S171-247030din03.09.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S175-252663din11.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50/34810 Denumirea: Servicii de deszapezire pe Autostrada A2, sector Lehliu-Cernavoda si servicii de transport rutier
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASTALROM S.A.
Adresa postala: str. Varianta Nord, Nr.1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910053, Romania, Tel.0242/332471, Email: [email protected], Fax: 0242/331485, Adresa internet (URL): www.sugct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2782170.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1989869.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030081, Romania, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: str. Traian, nr. 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900714, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al DRDP Constanta
Adresa postala: str. Traian, FN, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900716, Romania, Tel.0241/581.147, Fax: 0241/584.371, Adresa internet (URL): www.drdpct.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.12.2009 11:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer