Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE DEZINSECTIE, LARVICIDARE SI TRATAMENTE FITOSANITARE la SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.946.000 RON

Castigatorul Licitatiei: WASVAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143905/07.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141509
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV
Adresa postala: str. Colentina nr. 1, localitatea Mogosoaia, judetul Ilfov, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 077135, Romania, Punct(e) de contact: VICTORIA NEAGA, Tel. +40 213514034, In atentia: VICTORIA NEAGA, Email: [email protected], Fax: +40 213514034, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Serviciu Judetean
Activitate (activitati)
Altele: Servicii de protectie a plantelor si ecologizare mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE DEZINSECTIE, LARVICIDARE SI TRATAMENTE FITOSANITARE la SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul si domeniul administrat de autoritatea contractanta
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE DEZINSECTIE, LARVICIDARE SI TRATAMENTE FITOSANITARE la SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOVConform caietului de sarciniValoare estimata totala: 5978000Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: 2013:1 contract1494500 lei2014:2 contract 1901375 lei2015:2 contract 1901375 lei2016:1 contract 680750 leiCel mai mare contract subsecvent :1494500 lei.Cel mai mic contract subsecvent: 680750 leiCantitatile maxime, minime ale acordului cadru si ale contractului subsecvent se regasesc in Caietul de sarcini (nu a putut fi salvat in formatul Fisei de date)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90670000-4 - Servicii de dezinfectare si dezinfestare in mediu urban sau rural (Rev.2)
77313000-7-Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)
90921000-9-Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 946, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S102-174768din29.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 522 Denumirea: SERVICII DE DEZINSECTIE, LARVICIDARE SI TRATAMENTE FITOSANITARE la SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
WASVAL S.R.L.
Adresa postala: str. I. C. Bratianu, nr.8A, et.2, ap.5, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700036, Romania, Tel. 0722583533; 0232254328, Email: [email protected], Fax: 0232254328
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5978000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5946000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV
Adresa postala: str. Colentina nr. 1, localitatea Mogosoaia, judetul Ilfov, Mogosoaia, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 077135, Romania, Tel. +40 213514034, Email: [email protected], Fax: +40 213514034
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 09:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer